Krzysztof Wróblewski

Biogram: ur. 26.09.1946 w Lubartowie; zamieszkały w Zamościu, lekarz neurolog, regionalista, społecznik, kolekcjoner. Absolwent Akademii Medycznej w Lublinie (1971). W latach 1971-1976 pracował w Ustrzykach Dolnych, od 1976 w Zamościu. Uczestnik licznych wystaw ekslibrisowych oraz autor artykułów dotyczących historii Zamościa i ekslibrisu. Ściśle współpracuje z Muzeum Zamojskim, Zamojskim Domem Kultury i Archiwum Państwowym, gdzie organizuje cykle wykładów dotyczących kolekcjonerstwa w zakresie numizmatyki i medalierstwa, a także reprezentuje miasto na międzynarodowych i krajowych wystawach kolekcjonerskich. Prezydent Rotary Club Zamość, prezes Oddziału Zamojskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.

Czas trwania kolekcji: założona w grudniu 1990 roku – nadal

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów liczy obecnie około 40.000 eksponatów i grafik. Kolekcjonuje ekslibris polski i obcy, ze szczególnym uwzględnieniem ekslibrisu numizmatycznego, medycznego i zamojskiego.

Ekslibrisy własne: Posiada ponad setkę własnych ekslibrisów wykonanych przez kilkudziesięciu artystów z Polski i świata. Ekslibrisy wykonali: Ryszard Bandosz, Juliusz Szczęsny Batura, Andrzej Buchaniec, Jan Tadeusz Czech, Zbigniew Dolatowski, Paweł Drozd, Leszek Frey – Witkowski, Pavel Hlavaty, Wojciech Jakubowski, Ryszard Koper, Rudolf Kopylov, Władysław Kościelniak, Ryszard Łomański, Kazimierz Zbigniew Łoński, Wojciech Łuczak, Zdzisław Maj, Stanisław Para, Jerzy Różański, Krzysztof Świtała, Tadeusz Szumarski, Jan Walkiewicz, Henryk Wojtas, Czesław Woś, Wojciech Jakubowski.

Lokalizacja kolekcji: Zamość

Losy kolekcji: przechowywana w zbiorach kolekcjonera

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: kolekcje ekslibrisów, monet, dawnych pocztówek, obrazków dewocyjnych, druków akcydensowych, starych wizytówek.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez kolekcjonera; „Nasze Forum” 2003, nr 20, s. 1-2; http://www.rotary.zamosc.org/dzialalnosc2007.htm [dostęp: 6.12.2010].