Zbigniew Woźniewski

Biogram: ur. 1914 w Nakle, zm. 1969 w Warszawie, profesor medycyny, kolekcjoner ekslibrisów i bibliofil. Absolwent medycyny na Uniwersytecie Poznańskim. Od grudnia 1939 mieszkał w Warszawie, pracując w Szpitalu Wolskim.

Czas trwania kolekcji: lata 80. XX w. – 1992

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów liczyła w 1992 roku 180 eksponatów ekslibrisów medycznych.

Ekslibrisy własne: Woźniewski posiadał jeden własny ekslibris wykonany przez Z. Dolatowskiego w 1966 r.

Lokalizacja kolekcji: Warszawa

Losy kolekcji: kolekcja ekslibrisów przekazana w 1992 r. przez wdowę, Marię Gepner – Woźniewską, wraz z księgozbiorem (2.000 egz.) do Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: A. Pruszyńska, Księgozbiór doktora Zbigniewa Woźniewskiego (1914-1969), „Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej” 1996, nr 352, s. 35-52.