Czesław Woś

Biogram: ur. 24.05.1944 w Krajance (Kaliskie), zamieszkały w Ostrowie Wielkopolskim. Artysta – plastyk, pedagog, twórca i kolekcjoner ekslibrisów. W 1977 r. ukończył Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w 1984 r. podyplomowe studia grafiki na UMCS w Lublinie. W latach 1965-1998 nauczyciel plastyki w I i II Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim, a także niezależnie w latach 1975-1998 doradca metodyczny plastyki w Oddziale Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Ekslibrisy wykonuje od 1980 roku, uczestnicząc w licznych wystawach krajowych i zagranicznych. Członek ZPAP (od 1982), Międzynarodowego Stowarzyszenia Sztuk Plastycznych, Ekologicznego Stowarzyszenia Środowisk Twórczych w Poznaniu (od 2004) i Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu (od 1995), a także Grupy „GRAFEX”. Autor licznych wydawnictw ekslibrisoznawczych i katalogów wystaw ekslibrisów. Inicjator Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu i Małej Formy Graficznej w Ostrowie Wielkopolskim (1985) i jego kurator do dzisiaj oraz Międzynarodowej Wystawy Ekslibrisu Muzycznego w Antoninie.

Czas trwania kolekcji: lata 80. XX w. – nadal

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów zapoczątkowana w latach 80. XX w., obejmuje głównie ekslibris współczesny. Szczególnie ulubione motywy to Don Kichot, Jan Paweł II i muzyka. Kolekcja skatalogowana.

Ekslibrisy własne: Posiada kilkadziesiąt ekslibrisów własnych wykonanych przez licznych twórców polskich i zagranicznych. Ekslibrisy wykonali m.in. Rajmund Aszkowski, Aleksandra Jagodzińska, Ewa Witkowska

Lokalizacja kolekcji: Ostrów Wielkopolski

Losy kolekcji: w zbiorach kolekcjonera

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: Materiały nadesłane przez kolekcjonera; Ekslibrisy Grupy „GRAFEX”, Wrocław 1989, s. 14; Współczesny ekslibris polski, Rzym 2000, s. 7; Czesław Woś. Grafika i ekslibrisy z lat 1999-2006, Kielce 2006; Czesław Woś – grafika – ekslibris, Wrocław 2008.

Ewa Witkowska, CGD, 2014
Ewa Witkowska, CGD, 2014