Wolski Zygmunt

Biogram: ur. 19.02.1862 w Kąkolewnicy, zm. 7.07.1931 w Warszawie, nauczyciel, bibliotekarz, kolekcjoner ekslibrisów, grafiki, druków, autografów, opraw i rękopisów, bibliofil. Absolwent Wydziału Filologiczno – Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (1882-1886). W latach 1886-1902 pracował jako pomocnik bibliotekarza w Bibliotece Ordynacji Krasińskich. W 1910 r. swoją kolekcję bibliofilską i pierwszy księgozbiór (20.000 tomów) przekazał Towarzystwu Biblioteki Publicznej w Warszawie, które miało zbiór oznaczyć stosownym ekslibrisem i wyodrębnić go, jednak żadnego z tych warunków nie dotrzymało. Po pierwszej wojnie światowej Wolski zgromadził drugi księgozbiór (3000 tomów), który zapisał testamentem bibliotece gimnazjalnej w Białej Podlaskiej.

Czas trwania kolekcji: Kon. XIX w. – 1910 oraz lata międzywojenne (do 1931)

Charakterystyka kolekcji: Wolski zebrał dwie kolekcje ekslibrisów. Pierwszą zgromadził do 1910 r. – była to kolekcja ekslibrisu polskiego dawnego. Została przekazana w 1910 r. wraz z innymi kolekcjami Wolskiego oraz pierwszym księgozbiorem do Biblioteki Publicznej Warszawy. Drugą kolekcję ekslibrisów Wolski zbierał w okresie międzywojennym. Liczyła ona około 3.000 ekslibrisów.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: Marian Wawrzeniecki,

Lokalizacja kolekcji: Warszawa

Losy kolekcji: pierwsza kolekcja została przekazana w 1910 r. wraz z innymi kolekcjami Wolskiego oraz pierwszym księgozbiorem do Biblioteki Publicznej Warszawy. Druga kolekcja uległa rozproszeniu: część tego zbioru zakupił jeszcze przed wojną Tadeusz Szpakowski, pozostałą część odziedziczył syn, Tadeusz w 1931 r.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: kolekcja ekslibrisów, grafiki, druków, autografów, opraw i rękopisów.

Bibliografia: „Exlibris” 1920, z. 3, s. 91; E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 2, Warszawa – Kraków 1927, s. 437; Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa – Łódź 1972, s. 983-984; Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław 1971, szp.2507-2508; A. Skrzypczak, Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Warszawie 1921-1939 [w:] Bibliofilstwo warszawskie, „Sesje varsavianistyczne”, Warszawa 1998, z. 7, s. 69.