Tadeusz Wolski

Biogram: ur. 26.02.1890 w Warszawie, zm. 21.06.1959 w Łodzi, syn Zygmunta Wolskiego, profesor zoologii. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (1914). Doktor filozofii (1923). Do 1928 r. nauczyciel w gimnazjach. W latach 1928-1939 kustosz Państwowego Muzeum Zoologicznego w Warszawie. Profesor Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie (do 1939) i Uniwersytetu Łódzkiego (po 1945). Od 1952 członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk.

Czas trwania kolekcji: 1931 – 1944

Charakterystyka kolekcji: w 1931 r. odziedziczył znaczną część kolekcji ekslibrisowej swojego ojca, Zygmunta, i zaczął kolekcjonować. Kolekcję powiększył do ponad 5.000 eksponatów, w tym 1.500 dawnych, m.in. poprzez zakupy kolekcji Maksymiliana Borkowskiego, Stefana Rygla i Mariana Stępowskiego.

Ekslibrisy własne: Posiadał kilka własnych ekslibrisów, które wykonali: Karol Biske (1906), Marek Brudnicki, Stanisław Dąbrowski, Lucjan Kobierski – Prus, Andrzej Oleś, Tadeusz Przypkowski, Zdzisław Raabe, Władysław Witwicki, Stanisław Zgaiński, Jan Żabiński.

Lokalizacja kolekcji: Warszawa

Losy kolekcji: Cała kolekcja uległ spaleniu w 1944 r.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: E. Chwalewik, Wojenne straty polskich zbiorów exlibrisów, Wrocław 1949, s. 5; A. Ryszkiewicz, Polscy zbieracze ekslibrisów, „Spotkania z Zabytkami” 1981, nr 6, s. 65; Słownik pracowników książki polskiej. Suplement, Warszawa – Łódź 1986, s. 236; Członkowie Polskiej Akademii Nauk: informator, zestawiła J. Krzyżanowska, Wrocław 1990, s. 194.