Adam Wolnikowski

Biogram: ur. 20.07.1915 w Pniewie, zm. 1.08.1990 w Grudziądzu, historyk, bibliofil, kolekcjoner ekslibrisów. Pracował w Miejskiej Radzie Narodowej w Grudziądzu jako urzędnik państwowy. Był działaczem PTTK, Koła Miłośników Książki i Ekslibrisu oraz Koła Miłośników Dziejów Grudziądza. Był redaktorem „Rocznika Grudziądzkiego”.

Czas trwania kolekcji: lata 70. – 80. XX w.

Charakterystyka kolekcji: ekslibrisy polskie współczesne, głównie o tematyce grudziądzanów, turystyki, gór.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego:

Lokalizacja kolekcji: Grudziądz

Losy kolekcji: Swój bogaty księgozbiór i kolekcję ekslibrisów podarował Miejskiej Bibliotece Publicznej w Grudziądzu.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: S. Poręba, H. Stopikowski, Grudziądzanie i ich ekslibrisy, Grudziądz 1992, s. 11.