Stefan Wojciechowski

Biogram: ur. 30.12.1898, zm. 8.03.1980 w Lublinie, historyk, bibliofil, kolekcjoner ekslibrisów, prezes Koła Miłośników Książki i Ekslibrisu w Lublinie. W 1917 rozpoczął studia w Seminarium Duchownym w Przemyślu, święcenia kapłańskie przyjął w 1921 r. absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (studiował historię od 1922 i geografię od 1924 r.). W 1926 zrezygnował ze stanu duchownego. Pracował jako nauczyciel historii i geografii w szkołach na Lubelszczyźnie. W 1930 r. otrzymał stopień doktora filozofii. Od 1950 prezes Oddziału Lubelskiego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Od 1955 pracował w Bibliotece UMCS w Lublinie na stanowisku kustosza. W 1959 został naczelnikiem Działu Szkolnictwa Ogólnokształcącego w Lubelskim Kuratorium Oświaty, gdzie pracował do emerytury (1962). Członek Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki (1926-1952), Koła Miłośników Książki i Ekslibrisu przy PTAiN w Lublinie (prezes w latach 1965-1980), Exlibris Sloveniae Lublane, Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Książki. Autor licznych artykułów i biogramów z zakresu historii ekslibrisu, bibliologii i dziejów księgozbiorów. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Złotą Odznaką Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Orderem Białego Kruka ze Słonecznikiem.

Czas trwania kolekcji: lata 60. – 70. XX w.

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów zawierała przede wszystkim ekslibrisy dawne, a także współczesne polskie i obce.

Ekslibrisy własne: Posiadał liczne własne ekslibrisy wykonane przez Juliusza Kurzątkowskiego, Kazimierza Wiszniewskiego, Michała Ziółkowskiego, Antala Ferry, Wojciecha Jakubowskiego, Zbigniew Jóźwik, Istvana Tempinszky, Henryka Zwolakiewicza, Antoniego Dudka, Zbigniewa Jóźwika i Klemensa Raczaka.

Lokalizacja kolekcji: Lublin

Losy kolekcji: nie znane

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: B. Szyndler, O exlibrisach na Śląsku od XVI do XX wieku, „Pomagamy sobie w pracy” 1970, nr 4, s. 56; Słownik pracowników książki polskiej. Suplement, Warszawa – Łódź 1986, s. 234-235.