Marian Jan Wojciechowski

Biogram: daty życia nie znane; zabrzanin, bibliofil, powojenny kolekcjoner ekslibrisów, działacz kulturalno – oświatowy. Wykształcenie wyższe, filolog polski, magister. Pierwszy prezes Koła Miłośników Ekslibrisów w Gliwicach (1964). Autor licznych artykułów popularyzujących ekslibris. Wojciechowski gromadził również bibliofilski księgozbiór, liczący około 3.000 tomów, w tym starodruków.

Czas trwania kolekcji: lata powojenne

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów powojenna, tworzona starannie. W 1964 roku liczyła 2.000 eksponatów, w tym liczne okazy ekslibrisu dawnego.

Ekslibrisy własne: Posiadał kilka ekslibrisów własnych, wykonanych przez: Zygmunt Acedański, Karol Baraniecki, Zbigniew Dolatowski, Wojciech Jakubowski, Zygmunt Waśniewski, Stefan Żukowski,

Lokalizacja kolekcji: Zabrze

Losy kolekcji: nie znane

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: C. Kwiecień, Ekslibris śląski, „Poglądy” 1964, nr 17, s. 6.

Wiktor Pawełczyk, T, 1957
Wiktor Pawełczyk, T, 1957