Mirosław Zbigniew Wojalski

Biogram: ur. 27.02.1937 w Łodzi, zamieszkały w Łodzi, społecznik, publicysta, regionalista, turysta, kolekcjoner łodzianów, pocztówek, planów miasta Łódź, biletów wizytowych i autografów oraz ekslibrisów. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego (fizyka). Obecnie emerytowany nauczyciel łódzkich szkół średnich. Łódzki przewodnik miejski. Członek PTTK, Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami, Klubu Autorów Literatury Turystycznej i Krajoznawczej Stowarzyszenia Autorów Polskich, Klubu Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi oraz członek honorowy Stowarzyszenia Autorów Polskich. W 1990 r. współzakładał Polskie Towarzystwo Miłośników Ekslibrisów w Legnicy. Autor ponad 200 artykułów i publikacji z zakresu krajoznawstwa, ekslibrisu i historii Łodzi. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”, Srebrną Honorową Odznaką PTTK, Dużą Dużą Złotą Odznaką Fotografii Krajoznawczej PTTK, Honorową Odznaką Miasta Łodzi i Odznaką Za Zasługi dla Miasta Łodzi. Założyciel Widzewskiej Galerii Ekslibrisu Domu Kultury „502” w Łodzi.

Czas trwania kolekcji: lata 60. XX w. – nadal

Charakterystyka kolekcji: liczy ponad 15.000 ekslibrisów specjalistycznych o tematyce nauki ścisłe, krajoznawstwo i turystyka, militaria, orzeł, lotnictwo, kosmonautyka, kolej, tramwaje, architektura, dzieci i kobieta oraz ekslibrisy bibliotek i muzeów. Posiada kilkadziesiąt własnych ekslibrisów. Posiada komplety lub liczne prace wielu artystów, jak K.Z. Łoński, R. Bandosz, Z. Dolatowski, A, Gauda, Z. Janeczek, Z, Jóźwik, A. Kot, K. Raczak, J. Tarłowski, C. Woś.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: Jan Tadeusz Czech, Kazimierz Zbigniew Łoński, Mirosław Zbigniew Wojalski, Krzysztof Marek Bąk, Rajmund Aszkowski (2), Ryszard Bandosz, Juliusz Szczęsny Batura, Tadeusz Wacław Budynkiewicz, Wojciech Cieślak, Anna Czapska, Zdzisław Dąbek, Leszek Frey-Witkowski, Krzysztof Kmieć, Zbigniew Osenkowski, Małgorzata Seweryn (2) i po jednym Karoly Andrusko, Stanisław Bulkiewicz, Mariusz Cieślak, Wojciech Dębski, Henryk Górski, Stanisław Ibis-Gratkowski, Zbigniew Jóźwik, Helena Sawicka, Zbigniew Szafrański, Bogusław Szczepańczyk, Paweł Szybilski, Mariola Papiewska, Jadwiga Downar-Zapolska.

Lokalizacja kolekcji: Łódź

Losy kolekcji: w zbiorach kolekcjonera

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: kolekcje łodzianów, pocztówek, planów miasta Łódź, biletów wizytowych i autografów oraz ekslibrisów.

Bibliografia: biogram w: http://pl.wikipedia.org/Wiki/Miros%C5%82aw_Zbigniew_Wojalski [dostęp: 6.12.2010]; Ekslibrisy medyczne z kolekcji Mirosława Z. Wojalskiego, Łódź 1990; biogram w szwajcarskim wydawnictwie „Who is Who w Polsce” od 2003 r., biogram na s. 230 w publikacji Kto jest kim w województwie łódzkim Łódź 1992 ISBN 8-900120-0-7; Ekslibrisy przyrodnicze z kolekcji Mirosława Zbigniewa Wojalskiego2013 ISBN 978-83-86699-72-8, 70 ekslibrisów dla Mirosława Z. Wojalskiego stworzonych przez różnych autorów 2007 ISBN 978-83-88638-37-4, Widoki Łodzi na ekslibrisach z kolekcji Mirosława Zbigniewa Wojalskiego 2003 ISBN 83-86699-60-4, Najciekawsze ekslibrisy z kolekcji Mirosława Zbigniewa Wojalskiego 2002 ISBN 83-86699-34-5, Ekslibrisy kolejowe z kolekcji Mirosława Z. Wojalskiego i Andrzeja Zaręby 2001 ISBN 83-86699-32-9 czy „Ekslibrisy dla Ew” czyli 77 ekslibrisów z Ewą z kolekcji Mirosława Zbigniewa Wojalskiego 1993 ISBN 83-900806-8-7.

Jan Tadeusz Czech, X3, 1989
Jan Tadeusz Czech, X3, 1989