Andrzej Włodarski

Biogram: ur. 1949 we Wrocławiu, mieszkający do dnia dzisiejszego we Wrocławiu; bibliofil, introligator, konserwator książek, kolekcjoner ekslibrisów. Zawodu uczył się od lwowskich rzemieślników Antoniego Kędzierskiego i Jana Dorosza, ucznia Aleksandra Semkowicza. Pracował m.in. w Bibliotece zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Bibliotece Rejonowej Wrocław – Fabryczna gdzie wraz z dyrektorem Ryszardem Turkiewiczem prowadził Galerię Małych Form Graficznych AS. Obecnie pracuje w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, gdzie swoją wiedzę introligatorską przekazuje studentom projektowania graficznego książki. Od 1981 roku prowadził własny zakład introligatorski. Członek Wrocławskiego Koła Miłośników Ekslibrisów (od 1990). Autor czterech tek ekslibrisów o tematyce Napoleona Bonapartego. Andrzej Włodarski jest członkiem Wrocławskiego Koła Miłośników Ekslibrisu (od 1990 r.).

Czas trwania kolekcji: 1990 – nadal

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów zapoczątkowana w 1990 r., liczyła 20.000 ekslibrisów grafików polskich, europejskich, japońskich i chińskich. Obecnie koncentruje się na ekslibrisach o tematyce napoleońskiej i polskim ekslibrisie do 1945 roku.

Ekslibrisy własne: Posiada 50 ekslibrisów własnych. Twórcy: Alfred Aszkiełowicz, Marian Klincewicz, Jerzy Różański, Jerzy Waygart, Stanisław Para, Czesław Woś, Tadeusz Szumarski, Eugeniusz Stankiewicz (Get), Wojciech Łuczak, Tadeusz wacław Budynkiewicz, Tadeusz Fyda, Andrzej Buchaniec, Jan Ryszard Kłossowicz, Czesław Rodziweicz, Władysław Kościelniak, Dariusz Godlewski, Józef Józak, Jerzy Różański, Alojzy Gryt, M. Flis, Pavel Hlavaty, Konstanty Kalinowicz, Ivett Kluczkovska, Takao Sano, Han Hui Ming, Martin Oliete, Anatolij Kałasznikow, Oriol M. Divi, Robert Baramov, Pietro Paolo Tarasco.

Lokalizacja kolekcji: Wrocław

Losy kolekcji: część kolekcji właściciel sprzedał do Luksemburga i Austrii, ponad 5000 ekslibrisów zostało przekazanych w 2017 r. do Muzeum Drukarstwa w Dusznikach Zdroju, niewielka część pozostaje nadal w zbiorach kolekcjonera.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: Biogram zweryfikowany przez Andrzeja Włodarskiego uzupełniony przez niego w 2016 roku. Dodatkowa literatura: K. Peryga, Sylwetki członków Wrocławskiego Koła Miłośników Ekslibrisów. Andrzej Włodarski – introligator i kolekcjoner, „W Kręgu Ekslibrisu” 2000, nr 10, s. 7-9; T. Kurpaski, Wrocławskie Koło Miłośników Ekslibrisu w latach 1960-1990 [w:] Ekslibrisy o tematyce napoleońskiej z kolekcji Andrzeja Włodarskiego 3, Wrocław 1993, s. 1-3; Ekslibris we Lwowie 1901 – 1945. Katalog wystawy ze zbiorów Tadeusza Kurpaskiego i Andrzeja Włodarskiego, Oleśnica 1994; Ekslibrisy o tematyce napoleońskiej z kolekcji Andrzeja Włodarskiego 3, Wrocław 1993.