Dominik Wittke – Jeżewski

Biogram: ur. 4.08.1862 w Skrwilnie, pow. Rypin, zm. 20.04.1944 w Jasieńcu; bibliofil, mecenas artystów, kolekcjoner. Studiował rolnictwo w Dublanach. Przez większość życia prowadził gospodarstwo w swym majątku w Głębokiem k. Kruszwicy. Dla zapewnienia bezpieczeństwa swym cennym zbiorom sprzedał majątek i przeprowadził się do Warszawy. Swoje zbiory od 1917 roku przekazywał systematycznie do warszawskich placówek Muzeum Narodowego, Muzeum Wojska Polskiego i Biblioteki Uniwersyteckiej. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Czas trwania kolekcji: dwudziestolecie międzywojenne (do 1933 r.)

Charakterystyka kolekcji: zbiór ekslibrisów został zamknięty w 1933 r. Kolekcja liczyła wówczas około 1.200 ekslibrisów polskich i około 1.000 zagranicznych. Zawierała ekslibrisy z XVII-XVIII w., autorskie z XIX i 1. poł. XX w., typograficzne, biblioteczne i pieczątki biblioteczne. Kolekcja zawierała ekslibrisy wykonane przez najlepszych i najbardziej znanych twórców. W 1910 roku Witke – Jeżewski nabył za pośrednictwem Antykwariatu H. Wildera kolekcję Maksymiliana Borkowskiego.

Ekslibrisy własne: Posiadał dwa ekslibrisy własne wykonane przez P. Stachiewicza.

Lokalizacja kolekcji: Warszawa

Losy kolekcji: Kolekcję swą D. Witke – Jeżewski w całości przekazał na początku lat 30. XX w. Muzeum Narodowemu w Warszawie, gdzie pozostaje do dziś.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: kolekcje grafiki, wizerunków królów polskich, malarstwa portretowego, znaczków żałobnych, nekrologów, afiszy, pocztówek, recept aptekarskich, monet i medali polskich, pamiętników polskich i ekslibrisów.

Bibliografia: M. Fedorowski, Zbiory graficzne Dominika Wittke – Jeżewskiego w Głębokiem, „Ziemia” 1912, nr 28, s. 45-46; „Exlibris” 1920, z. 3, s. 91; E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 2, Warszawa – Kraków 1927, s. 390-391; B. Gadomska, Działalność publiczna i donatorska Dominika Witke – Jeżewskiego w świetle literatury i archiwaliów ze zbioru Zamku Królewskiego w Warszawie [w:] Polskie kolekcjonerstwo grafiki. Ludzie i instytucje, red. E. Frąckowiak, A. Grochala, Warszawa 2008, s. 60-68; P. Czyż, Kolekcje ekslibrisów polskich przekazane w pierwszej połowie XX wieku do Muzeum Narodowego w Warszawie [w:] Polskie kolekcjonerstwo grafiki. Ludzie i instytucje, red. E. Frąckowiak, A. Grochala, Warszawa 2008, s. 216-218; Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa – Łódź 1972, s. 83.