Wiktor Windyk – Wittyg

Biogram: ur. w 1857 w Strzyżówce na Podolu, zm. 17.10.1921 w Warszawie, archeolog, kolekcjoner ekslibrisów, monet, medali i dokumentów archiwalnych, bibliofil, numizmatyk i archeolog. Z wykształcenia prawnik, absolwent Uniwersytetu w Odessie. Od 1886 prowadził własne przedsiębiorstwo robót regulacyjnych na Wiśle. Zapoczątkował badania ekslibrisoznawcze w Polsce. Autor pierwszego znaczącego, naukowego opracowania ekslibrisów polskich do początków XIX w. (Ex-librysy bibliotek polskich XVII i XVIII wieku, Warszawa 1903 oraz Ex-librysy bibliotek polskich XVI-XX wiek, Warszawa 1907).

Czas trwania kolekcji: pocz. XX w. – 1920

Charakterystyka kolekcji: Windyk – Wittyg posiadał kolekcję liczącą kilkadziesiąt sztuk ekslibrisów polskich o tematyce varsavianistycznej i heraldycznej z XVII-XIX w.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: autor nieustalony.

Lokalizacja kolekcji: Warszawa

Losy kolekcji: Wittyg w 1920 r. sprzedał w całości swoją kolekcję Kazimierzowi Reychmanowi.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: kolekcje ekslibrisów, monet, medali i dokumentów archiwalnych, książek, numizmatyki i zabytków archeologicznych.

Bibliografia: Exlibris” 1920, z. 3, s. 91; E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 2, Warszawa – Kraków 1927, s. 436; Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław 1971, szp. 2484; Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa 1972, s. 971.

a.n., P1, przed 1921
a.n., P1, przed 1921