Leopold Wellisz

Biogram: ur. 1882, zm. 1972 w Nowym Jorku, prawnik, przedsiębiorca, bibliofil, kolekcjoner grafiki, malarstwa i ekslibrisów. Jego rodzina przyczyniła się do rozwoju kolejnictwa w Polsce, budowała cukrownie i miała udział w przemyśle zbrojeniowym. Po 1905 roku Wellisz praktykował w bankach w Berlinie i Brukseli, w latach 1908-1909 przebywał w Paryżu. Po 1918 roku zaangażował się w odbudowę i rozbudowę przemysłu polskiego. Po 1940 roku Wellisz wyjechał do Nowego Jorku, gdzie mieszkał do końca życia.

Czas trwania kolekcji: dwudziestolecie międzywojenne

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów gromadzona w latach międzywojennych. Liczyła ponad 200 ekslibrisów grafików XX-wiecznych, głównie międzywojennych.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: Adam Półtawski, Tadeusz Cieślewski syn,

Lokalizacja kolekcji: Nowy Jork

Losy kolekcji: W 1939 roku Leopold Wellisz swe zbiory, w tym ekslibrisowe, zdeponował w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy, malarstwo, grafika

Bibliografia: E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 2, Warszawa – Kraków 1927, s. 436; Polskie kolekcjonerstwo grafiki. Ludzie i instytucje, red. E. Frąckowiak, A. Grochala, Warszawa 2008, s. 104-114 i 233