Jerzy Weinberg

Biogram: daty życia nieustalone; łodzianin, członek Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki (lata 70. XX w.). autor artykułów ekslibrisoznawczych.

Czas trwania kolekcji: lata 70. XX w.

Charakterystyka kolekcji: w 1974 roku posiadał około 200 ekslibrisów współczesnych twórców polskich i obcych, wybrane ekslibrisy secesyjne, zbiór ekslibrisów Franza Bayrosa i Marka Severina.

Ekslibrisy własne: Posiadał ekslibrisy własne wykonane przez Zbigniewa Dolatowskiego.

Lokalizacja kolekcji: Łódź

Losy kolekcji: brak danych.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: Listy Bibliofilskie. Materiały z działalności łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki, Łódź 1974, s. 93.