Feliks Wagner

Biogram: ur. 14.11.1907 w Śremie, zm. 8.09.1992 w Poznaniu, bibliotekarz, bibliofil, popularyzator i kolekcjoner ekslibrisów, zbieracz rzadkich książek i druków, zasłużony działacz śremski i łagowski. Przed 1939 pracował jako kierownik młyna w Kępnie. W 1936 współzakładał Uniwersytet Powszechny w Śremie. Po zakończeniu wojny mieszkał początkowo w Łagowie, następnie w Śremie i od 1950 r. Poznaniu. Pracował w Urzędzie Informacji i Propagandy Urzędu Miejskiego w Łagowie, założył tamże bibliotekę publiczną i Spółdzielnię Wydawniczą „Czytelnik”. Od 1950 do emerytury w 1972 zatrudniony w Bibliotece Muzeum Narodowego w Poznaniu. Kolekcjonował oprócz ekslibrisów także grafikę wielkopolską, autorską młodopolską i weduty miast polskich oraz rzadkie książki i czasopisma dotyczące Wielkopolski, stare druki polskie, wydawnictwa albumowe i bibliofilskie z XIX-XX w. W zbiorach posiadał m.in. polskie kroniki z XVI w. (Kromer), superekslibrisy gdańskie, rzadkie druki obce, albumy Jana Matejki, E. Raczyńskiego, prawie kompletny zbiór pierwodruków dzieł A. Mickiewicza (m.in. rzadki egzemplarz „Pana Tadeusza” z drzuconym projektem okładki), XVIII-XX kalendarze i książki etnograficzne. Ze swych zbiorów ekslibrisu i bibliofilskich w latach 1963-1986 zorganizował 43 wystawy i prezentacje. Odznaczony Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury (1969), Medalem im. J.K. Żupańskiego za Wybitne Zasługi dla Księgarstwa Wielkopolskiego (1985) oraz Nagrodą Miasta Poznania w Dziedzinie Kultury i Sztuki (1986).

Czas trwania kolekcji: ok. poł. lat 60. XX w. – 1992

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów gromadzona po wojnie, jedna z największych ówczesnych kolekcji polskich, zawierająca rzadkie okazy ekslibrisu polskiego i światowego od XVI do XX w. oraz liczne superekslibrisy. Kolekcja liczyła około 30.000 eksponatów.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: Ireneusz Chmurzyński, Antoni Gołębniak, Stanisława Błotnicka – Banych, Wojciech Jakubowski, Zbigniew Kaja, Czesław Kelma, Wojciech Łuczak, Stanisław Mrowiński, Marian Romała, Jerzy Drużycki, Jan Stańda

Lokalizacja kolekcji: Poznań

Losy kolekcji: Po bezpotomnej śmierci Wagnera niewielka część jego kolekcji została sprzedana do Biblioteki PAN w Kórniku i Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz na aukcjach w Poznaniu i Krakowie. Najcenniejsza część zbiorów pozostała w rodzinie. Kolekcję od rodziny otrzymał w 1995 roku Arkadiusz Wagner, wnuk starszego brata Stefana.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy, rzadkie książki i druki, oprawy książkowe, stare dokumenty, grafika

Bibliografia: Słownik biograficzny Śremu, Śrem 2008, s. 365-367; Słownik pracowników książki polskiej. Suplement III, Łódź 2010, s. 288-289; M. Nowakowska, Szlachetne namiętności. Wielkopolska rodzina Wagnerów, „IKS (Poznański Informator Kulturalny, Sportowy i Turystyczny)” 2009, lipiec – sierpień, s. 32-34.

Uwagi:

Katalogi wystaw ze zbiorów Feliksa Wagnera:

Opera i muzyka w exlibrisie : ze zbioru Feliksa Wagnera : wystawa z okazji 50-lecia Opery Poznańskiej, Poznań, pażdziernik 1969 / [oprac. Feliks Wagner ; wstęp Przemysław Michałowski ; oprac. graf. Wojciech Łuczak] ; Klub MPiK, Opera im. St. Moniuszki w Poznaniu, Poznań 1969.

Opera, muzyka i jej twórcy w exlibrisie ze zbiorów Feliksa Wagnera : wystawa z okazji Roku Moniuszkowskiego : Opera im. St. Moniuszki w Poznaniu, Miejska Biblioteka Publiczna im. E. Raczyńskiego w Poznaniu, Poznań – maj – czerwiec 1972 / [oprac. Feliks Wagner ; wstęp i kronika wystaw Przemysław Michałowski ; tł. wstępu na jęz. ang. Danuta Radomska], Poznań 1972.

Teatr i ludzie teatru w exlibrisie polskim : [wystawa ze zbiorów Feliksa Wagnera : katalog] / [oprac. Feliks Wagner ; wstęp Stanisław Hebanowski ; Komitet Kaliskich Spotkań Teatralnych], Kalisz 1968.

  • Motyw muzyczny w exlibrisie polskim : wystawa ze zbioru Feliksa Wagnera, Poznań, marzec, kwiecień 1966 / [oprac. Adam Kochanowski, Feliks Wagner ; wstęp i oprac. kroniki Przemysław Michałowski ; przedm. Stefan Stuligrosz] ; Pałac Kultury, Poznańskie Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego, Poznań 1966.