Róża z Branickich Tyszkiewiczowa

Biogram: ur. 1.09.1881 w Paryżu, zm. w 1953 w Paryżu, pochowana na zamku w Montresor, kolekcjonerka książek i ekslibrisów, a także rzeźby, grafiki, malarstwa, brązów, stylowych mebli i archiwaliów podworskich. Córka Władysława Branickiego z Suchej, żona Benedykta Jana Tyszkiewicza z Czerwonego Dworu. Wraz z mężem, zgromadziła bogaty i liczny księgozbiór liczący ok. 10.000 tomów, z którego korzystali m.in. Estreicherowie. Biblioteka posiadała własny ekslibris wykonany przez Agry.

Czas trwania kolekcji: od początku XX w. – lata II wojny światowej

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów początkowo obejmowała około 1.500 ekslibrisów polskich i rosyjskich. W 1913 r. kolekcjonerka zakupiła zbiór Kazimierza Reychmana, uważany za jeden z największych na ziemiach polskich. Jej kolekcja składała się z ekslibrisów dawnych od XVI w. do współczesnych; była stale powiększana, m.in. o część zbioru Michała Brensztejna. W 1939 r. liczyła około 6.000 eksponatów.

Ekslibrisy własne wykonali dla niej: brak danych

Lokalizacja kolekcji: Sucha

Losy kolekcji: Przed śmiercią R. Tyszkiewiczowej kolekcję odziedziczył jej syn, Benedykt Tyszkiewicz, jednak jeszcze w czasie II wojny światowej sprzedał ją w całości Włodzimierzowi Egiersdorffowi.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy, książki, rzeźba, grafika, malarstwo, brązy, stylowe meble i archiwalia podworskie

Bibliografia: „Exlibris” 1920, z. 3, s. 91; Słownik pracowników książki polskiej. Suplement, Warszawa – Łódź 1986, s. 52; http://www.sejm-wielki.pl/sejmwielki?p=ro+a;n=hr.+branicka+h.+korczak [dostęp: 5.12.2010].