Benedykt Jan Tyszkiewicz

Biogram: ur. 1875 w Paryżu, zm. 18.02.1948 tamże, pochowany na zamku w Montresor, hrabia, od 1902 roku mieszkał w Warszawie. Kolekcjoner książek, malarstwa polskiego, znaczków pocztowych z czasów I wojny światowej i współczesnych, a także ekslibrisów.

Czas trwania kolekcji: dwudziestolecie międzywojenne

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów przez krótki czas gromadzona w Pałacu Tyszkiewiczowskim w Warszawie, później przeniesiona do Suchej. Ekslibrisy gromadził wraz z żoną, Różą z Branickich (zob.).

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: AGRY

Lokalizacja kolekcji: Warszawa, Sucha

Losy kolekcji: włączone do zbiorów Róży z Branickich Tyszkiewiczowej

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy, znaczki pocztowe, malarstwo

Bibliografia: E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 2, Warszawa – Kraków 1927, s. 434; http://mariusz.eu.pn/genealogia/rody/tyszkiewiczowie05.html [dostęp: 5.12.2010].

Tadeusz Przypkowski, X3, l. 50. XX w.
Tadeusz Przypkowski, X3, l. 50. XX w.