Antoni Teodorowicz

Biogram: daty życia nie znane; polityk, poseł Sejmu Krajowego Galicyjskiego IX kadencji, lwowski przedwojenny kolekcjoner i bibliofil. Przed 1939 r. posiadał cenną bibliotekę (ok. 800 tomów) armenica i historii sztuki oraz katalogi wystaw polskich.

Czas trwania kolekcji: dwudziestolecie międzywojenne

Charakterystyka kolekcji: Kolekcjonował ekslibrisy lwowskie z okresu XIX i XX w., których zgromadził około 400.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: brak danych

Lokalizacja kolekcji: Lwów

Losy kolekcji: nie znane

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 1, Warszawa – Kraków 1926, s. 378.