Kasper Świerzowski

Biogram: ur. 13.12.1942 w Sądowej Wiszni, zamieszkały w Zagórzanach; kolekcjoner i bibliofil. Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Członek Towarzystwa Przyjaciół Książki w Krakowie (od 25 XI 1969; od 23 V 1973 członek Zarządu, od 18 XII 1977 wice-prezes, od 18 V do 2 X 1984 prezes), Łódzkiego Towarzystwa Miłośników Książki, Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki i Ekslibrisu. W latach 80. XX w. aktywnie zaangażowany w popularyzację ekslibrisu i bibliofilstwa. Ekslibrisy kolekcjonuje od lat 60. XX w. do końca 90. XX w. Rozkwit jego kolekcjonerstwa przypada na lata 80. i 90. XX w. Poza nimi zbiera lub zbierał także rzeźbę ludową, książki, starodruki, wydawnictwa NKN-u, wydawnictwa polskich towarzystw bibliofilskich z okresu międzywojennego i współczesnych oraz pamiątki patriotyczne (druki ulotne, znaczki kwestarskie, nalepki okienne) związane z tematem kolekcji „Droga do niepodległości”.

Czas trwania kolekcji: lata 60. – kon. 90. XX w.

Charakterystyka kolekcji: brak danych o ilości zbioru ekslibrisów. Według kolekcjonera, zbiór nie jest wielki. Tematyka zbioru obejmuje przede wszystkim ekslibris dawny (do końca XIX w.), polski i z Polską związany, dla bibliotek i instytucji wojskowych przed 1939 r., wybranych współczesnych grafików polskich. W 1978 r. nabył pozostałości kolekcji Antoniego Brosza.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: Jerzy Napieracz, Zbigniew Dolatowski, Tyrsus Wenhrynowicz, Zbigniew Jóźwik, Klemens Raczak, Jan Stańda, Witold Jańczak i Stefan Bukowski.

Lokalizacja kolekcji: Zagórzany

Losy kolekcji: W 1999 r. część swojej kolekcji przekazał Galerii Ekslibrisu w Krakowie. pozostała część zbioru w posiadaniu kolekcjonera.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy, rzeźba ludowa, książki, starodruki, wydawnictwa NKN-u, wydawnictwa polskich towarzystw bibliofilskich z okresu międzywojennego i współczesnych oraz pamiątki patriotyczne (druki ulotne, znaczki kwestarskie, nalepki okienne) związane z tematem kolekcji „Droga do niepodległości”

Bibliografia: Materiały udostępnione przez kolekcjonera; „Ex libris. Co? Gdzie? Kiedy?” 1999, nr 14, s. 13; 2000, nr 24, s. 3.

Jerzy Drużycki, X3+X6, 1973
Jerzy Drużycki, X3+X6, 1973