Aleksander Śnieżko

Biogram: ur. 6.02.1896 w Kiejdanach, zm. 13.07.1975 we Wrocławiu, publicysta, urzędnik, historyk poczty, znawca i ekspert filatelistyczny, kolekcjoner znaczków i ekslibrisów. Był organizatorem i pierwszym dyrektorem Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu (1956-1965). Rozpoczął studia na Uniwersytecie Wileńskim, przerwane z powodu trudnych warunków finansowych. Od 1946 r. mieszkał we Wrocławiu. Pracował w urzędach pocztowych, a w 1955 r. powierzono mu zadanie zorganizowania we Wrocławiu muzeum pocztowego. Członek i prezes (1965-1975) Wrocławskiego Koła im. Marii Konopnickiej. Autor licznych artykułów i publikacji z historii poczty polskiej i filatelistyki. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotą Odznaką Zasłużony Pracownik Łączności. W 1987 r. Poczta Polska wydała znaczek z podobizną A. Śnieżki.

Czas trwania kolekcji: lata 60. – 70. XX w.

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów składała się z około 1.000 ekslibrisów polskich i obcych o tematyce filatelistycznej i pocztowej.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: Tadeusz Roman Żurowski, Henryk Grocholski, Zygmunt Waśniewski, Jerzy Śnieżko.

Lokalizacja kolekcji: Wrocław

Losy kolekcji: całość kolekcji przekazał jeszcze za życia do zbiorów Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: A. Śnieżko, Ekslibrisy filatelistyczne, Wrocław 1957; Tenże, Ekslibrisy o motywach pocztowych, „Filatelista” 1963, nr 16, s. 8-10; Tenże, Polskie Exlibrisy Filatelistyczne, „Komunikat Wewnętrzny Oddziału Krakowskiego PZF” 1953, nr 22, s. 2-6; K. Doroż, M. Inglot, E. Stańdowa, Sylwetki kolekcjonerów: Aleksander Śnieżko (w piątą rocznicę zgonu), „W Kręgu Ekslibrisu” 1988, nr 2, s. 13-15; Encyklopedia Filatelistyki, Warszawa 1993, s. 549; Słownik biograficzny filatelistów polskich, oprac. H. Białek i M. Habowski, Warszawa 1998, s. 178.