Władysław Śmigielski

Biogram: daty życia nieznane; łodzianin, członek Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki (lata 70. XX w.), autor artykułów ekslibrisoznawczych.

Czas trwania kolekcji: lata 70. XX w.

Charakterystyka kolekcji: w 1974 roku posiadał około 500 ekslibrisów współczesnych twórców polskich, m.in. Józefa Gielniaka, Leszka Rózgi, Stanisława DawskiegoHenryka Płóciennika i Zbigniewa Dolatowskiego.

Ekslibrisy własne: Posiadał ekslibrisy własne wykonane m.in. przez Teofila Stanisława Dawskiego i Stanisława Cicheckiego.

Lokalizacja kolekcji: Łódź

Losy kolekcji: brak danych.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: Listy Bibliofilskie. Materiały z działalności łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki, Łódź 1974, s. 92.