Stanisław Śliwa

Stanisław Śliwa
Stanisław Śliwa

Biogram: ur. 24.05.1934 w Mieronicach Wodzisławskich, zm. 20.12.2019 w Wodzisławiu, mieszkał w Wodzisławiu (woj. świętokrzyskie), lekarz stomatolog, bibliofil, fotograf amator, kolekcjoner malarstwa na szkle, rzeźby, pocztówek o motywach patriotycznych i ekslibrisów, społecznik, autor licznych artykułów, fotograf. Absolwent Wydziału Stomatologii Akademii Medycznej w Krakowie (1960). Współuczestniczył w licznych wystawach ekslibrisu (od 1997). Członek Towarzystwa Przyjaciół Wodzisławia (od 1985), komitetu redakcyjnego „Przyjaciela Wodzisławia”, Jędrzejowskiego Towarzystwa Fotograficznego, Klubu Literacko – Historycznego przy Świętokrzyskiej Izbie Lekarskiej w Kielcach, Podgórskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk Wszelkich im. Karola Wojtyły w Krakowie i Klubu Historycznego przy Światowym Związku Żołnierzy AK w Wodzisławiu. Wraz z żoną, Izabellą, założył i prowadził Galerię „Pod Brzozą”, w której prezentowane były zbiory własne. Odznaczony Honorową Odznaką Ministra Zdrowia „Za wzorową pracę w służbie zdrowia” (1990), medalem Towarzystwa Przyjaciół Wodzisławia „Bene Merenti” (1990), Odznaką Honorową Marszu Szlakiem Kadrówki (1994), srebrną Odznaką Za Zasługi dla Muzeum Narodowego w Kielcach, Nagroda „Zadora” za zasługi w rozwoju Wodzisławia (2009). W 2013 r., postanowieniem Kapituły Loży Medyków w Krakowie, otrzymał medal „Za wierność przysiędze Hipokratesa”.

Czas trwania kolekcji: 1990 – 2019

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów zapoczątkowana w 1990 r., obecnie liczy kilka tysięcy nie skatalogowanych ekslibrisów. Gromadzona przez Izabellę i Stanisława Śliwów wspólnie. Kolekcja tematyczna i autorska, zawiera m.in. prace Kazimierza Wiszniewskiego, Ryszarda Bandosza, Czesława Wosia, Krzysztofa Kmiecia i Jana Dubaja. W kolekcji znajdują się również rzadkie teki ekslibrisowe Kazimierza Wiszniewskiego („Ekslibrisy radomskie”, „Ekslibrisy kieleckie”), Andrzeja Buchańca oraz teki jędrzejowskie „Ekslibris Polski – Exlibris Polonais 1974-1976” (Jędrzejów 1976) i „Ekslibrisy polskie” (Jędrzejów 1986).

Ekslibrisy własne: S. Śliwa posiada 90 ekslibrisów wykonanych dla siebie i żony przez polskich i zagranicznych twórców. Ekslibrisy wykonali: Rajmund Aszkowski, Andrzej Buchaniec, Kazimierz Zbigniew Łoński, Jan Dubaj, Krzysztof Kmieć, Zbigniew Osenkowski, Stanisław Śliwa, Adam Płocki, Czesław Woś, Wasilij Leonienko, Marzija Żaksygarina.

Lokalizacja kolekcji: Wodzisław

Losy kolekcji: w zbiorach spadkobierców kolekcjonera

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy oraz kolekcja malarstwa na szkle, rzeźby, pocztówek o motywach patriotycznych.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez kolekcjonera; J.T. Czosnyka, Ekslibris kolekcjonera, „Ekslibris Polski” 1996, nr 1(5), s. 2; A. Dziarmaga, Kolekcjoner – eskulap z duszą artysty, „Niedziela kielecka”, 2009, nr 50 (350), s. 4-5.