Izabela Śliwa

Biogram: Izabella Śliwa z d. Musielewicz, ur. 2.04.1937 w Wodzisławiu Świętokrzyskim, zm. 17.10.2008 tamże; kolekcjonerka sztuki ludowejpocztówek patriotycznych, starych fotografii, dokumentów ziązanych z Wodzisławiem i wraz z mężem, Stanisławem, ekslibrisów. Absolwentka Technikum Telekomunikacji w Gliwicach (1955). Po technikum pracowała następnie w zawodzie w Głubczycach. Od 1959 w Wodzisławiu. Członek Towarzystwa Przyjaciół Wodzisławia. Odznaczona medalem Towarzystwa Przyjaciół Wodzisławia „Bene Merenti” oraz srebrną Odznaką Za Zasługi dla Muzeum Narodowego w Kielcach.

Czas trwania kolekcji: 1990 – 2008

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów zapoczątkowana w 1990 r., gromadzona była wspólnie przez Izabellę i Stanisława Śliwów. Kolekcja tematyczna i autorska.

Ekslibrisy własne: Izabela Śliwa posiadała liczne ekslibrisy wykonane dla siebie przez polskich i zagranicznych artystów.

Lokalizacja kolekcji: Wodzisław

Losy kolekcji: przechowywana w zbiorach rodzinnych

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: materiały udostępnione przez Stanisława Śliwę; S. Śliwa, Izabella Śliwa (1937-2008), „Ex Bibliotheca” 2009, nr 1(20), s. 10-13; A. Dziarmaga, Kolekcjoner – eskulap z duszą artysty, „Niedziela kielecka”, 2009, nr 50 (350), s. 4-5.