Janusz Mikołaj Szymański

Biogram: ur. 6.12.1938 w Warszawie, zm. 23.03.1998 tamże, wydawca, bibliofil, kolekcjoner ekslibrisów. Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (1968), doktor chemii budowlanej (1973). Zawodowo pracował jako chemik ceramik w Instytucie Szkła i Ceramiki w Warszawie. Popularyzator ekslibrisów, autor licznych artykułów tematycznych, wydawca kilku tek ekslibrisowych i czasopisma ekslibrisowego „El” (1990-1997), przeznaczonego głównie dla zachodnioeuropejskiego odbiorcy. Członek Koła Miłośników Ekslibrisu w Warszawie (1963-1979), Towarzystwa Przyjaciół Książki (1970-1998), Spolek Sberatelu a Prater Exlibris (Praga) i FISAE (od 1976) oraz w latach 1994-1997 członek Międzynarodowego Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Bookplate International” (Londyn). Zasiadał w jury wielu konkursów ekslibrisowych. Był autorem licznych artykułów popularyzujących ekslibris i sztukę graficzną.

Czas trwania kolekcji: 1962 – 1998

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów liczyła pod koniec życia kolekcjonera 25.000 ekslibrisów polskich i 10.000 zagranicznych. Skatalogowana i uporządkowana. Zawierała ekslibrisy dawne i przede wszystkim współczesne. Zbiór uzupełniał bogaty księgozbiór specjalistyczny (wydawnictwa ekslibrisowe polskie i obce, czasopisma ekslibrisowe polskie i zagraniczne, wydawnictwa bibliologiczno-bibliofilskie).

Ekslibrisy własne: posiadał 155 ekslibrisów własnych, wykonanych głównie przez artystów z krajów socjalistycznych. Ekslibrisy te wykonali: Alfred Aszkiełowicz, Juliusz Szczęsny Batura, Czesław Borowczyk, Andrzej Bortowski, Zbigniew Dolatowski, Stanisław Dawski, Jerzy Drużycki, Henryk Feilhauer, Eugeniusz Get – Stankiewicz, Antoni Gołębniak, Hanna T. Głowacka, Jan Hasso – Agopsowicz, Wojciech Jakubowski, Andrzej Kalina, Włodzimierz Kotkowski, Zygmunt Kotlarczyk, Hieronim Kozłowski, Marian Klincewicz, Wojciech Łuczak, Teresa Maciołek, Zdzisław Maj, Jan Mudryk – Wiślicki, Wojciech Maria Nowakowski, Wiesław Osewski, Elżbieta Radzikowska, Łukasz Rogiński, Leszek Rózga, Marek Sak,Jan Stańda, Andrzej Szeles, Józef Szuszkiewicz, Ryszard Stryjec, Tadeusz Szumarski, Bronisław Józef Tomecki, Witold Warzywoda, Jerzy Waygart, Zofia Wilczkowa, Czesław Woś, Valentinas Antanavicius, Konstantin Antiuchin, Martin Baeyens, Evgenij Bortnikov, Augustinas V. Burba, Grażina Didelyte, Lenke Diskay, Stasys Eidrigevicius, Antal Fery, Evgenij Goliachovskij, Sergey Hrapov. Jaroslav Kachmar, Anatolij Kalaschnikov, Irene Katiniene, Vincas Kisarauskas, Ananas Kmielauskas, Konstantin Kozlovskij, Elvyra K. Kriauciunaite, Zbigniew Kubeczka, Sevik Kulmieschkienov, Otakar Marik, Anatolij T. Nagovicyn, Ewald Okas, Michail Pankov, Joanna Plikionite – Briuziene, Arkadij Pugachevskij, Ferenc Rakoczy, German Ratner, Peters Repsys, Nijole Saltenyte, Peter Upitis, Siergiej Udovichenko, Vladimir Zuev,

Lokalizacja kolekcji: Warszawa

Losy kolekcji: testamentem Szymański przekazał kolekcję dla Biblioteki Ossolineum we Wrocławiu (pierwszeństwo w wyborze) oraz Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy, Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu i Muzeum Miedzi w Legnicy.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: J. Miliszkiewicz, Za zgodą żony. Rozmowa z Januszem Szymańskim, „Pani” 1992, nr 12, s. 53-54; Janusz Mikołaj Szymański – miłośnik ekslibrisów. Ein polnischer Exlibrissammler, Frederikshavn 2000; Słownik pracownikow książki polskiej. Suplement III, Łódź 2010, s. 272-273;

http://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_Miko%C5%82aj_Szyma%C5%84ski [dostęp: 6.11.2010].

Tadeusz Szumarski, C3, 1986
Tadeusz Szumarski, C3, 1986