Bożena Szulc – Golska

 

Biogram: ur. 18.05.1885 w Pawłowie k. Gniezna, zm. 26.03.1966 w Poznaniu, tłumaczka, bibliotekarz, kolekcjonerka ekslibrisów. Studia języków obcych rozpoczęła w Paryżu w 1905, kontynuowała je następnie w Poznaniu. W 1921 na Uniwersytecie Poznańskim uzyskała stopień doktora filozofii w zakresie filologii romańskiej. Od 1916 pracowała bibliotekach: Uniwersyteckiej w Poznaniu (Kaiser Wilhelm Bibliothek) (1916-1960 z przerwami) i Deutsche Bücherei w Lipsku (1916-1917). Autorka licznych opracowań historii bibliotek wielkopolskich, bibliografii i katalogów zbiorów. Członek Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Poznaniu. Odznaczona Srebrnym Wawrzynem Akademickim Polskiej Akademii Literatury i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Czas trwania kolekcji: dwudziestolecie międzywojenne

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów składała się z ekslibrisów polskich współczesnych.

Ekslibrisy własne wykonali dla niej: autor nieznany

Lokalizacja kolekcji: Poznań

Losy kolekcji: nie znane

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 2, Warszawa – Kraków 1927, s. 115; „Przegląd Biblioteczny” 1966, s. 77; Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa – Łódź 1972, s. 882-883.