Michał Szteyner

 

Biogram: daty życia nie znane; warszawski przedwojenny kolekcjoner i bibliofil. Przed 1939 r. posiadał znaczną bibliotekę książek oświeceniowych, historycznych dotyczących epoki stanisławowskiej oraz varsavianów.

Czas trwania kolekcji: dwudziestolecie międzywojenne

Charakterystyka kolekcji: Szteyner kolekcjonował ekslibrisy polskie z okresu XIX i XX w.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego:

Lokalizacja kolekcji: Warszawa

Losy kolekcji: nie znane

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy, varsaviana, książki

Bibliografia: E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 2, Warszawa – Kraków 1927, s. 432.