Stanisław Szpilczyński

 

Biogram: Szpilczyński Stanisław Maria, ur. 5.11.1910, zm. 1.05.1981 we Wrocławiu, historyk medycyny, badacz chorób F. Chopina, kolekcjoner ekslibrisów. Absolwent Wydziału Medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1937), doktorat otrzymał w 1952 r. w Akademii Medycznej w Poznaniu na podstawie rozprawy „Polski poradnik lekarski w 1. połowie XVI wieku na tle działalności Szymona z Łowicza”. W 1959 r. otrzymał habilitację w zakresie historii medycyny. Następnie profesor w Pracowni Historii Medycyny Akademii Medycznej we Wrocławiu i Instytutu Historii Nauki PAN. Członek Wrocławskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, Koła Miłośników Ekslibrisów we Wrocławiu.

Czas trwania kolekcji: lata 70. i 80. XX w.

Charakterystyka kolekcji: Szpilczyński kolekcjonował ekslibrisy medyczne. Kolekcja liczyła około 1.500 eksponatów.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: Stanisław Dawski, Jerzy Maj, Stanisław Grabczyk, Jan Kuglin, Marian Wójciak

Lokalizacja kolekcji: Wrocław

Losy kolekcji: Szpilczyński w całości przekazał swoją kolekcję do zbiorów Biblioteki Akademii Medycznej we Wrocławiu dając początek tamtejszej kolekcji ekslibrisów.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: T. Heimrath, Prof. Stanisław Szpilczyński (wspomnienie pośmiertne), „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” 1981, nr 44, s. 225-226; L. Barg, Prof. dr med. Stanisław Szpilczyński – badacz chorób Chopina, „Archiwum Historii Filozofii Medycyny” 1985, z. 2, s. 135-160; K. Sokołowska – Grzeszczyk, Lekarze polscy – twórcy i kolekcjonerzy ekslibrisów w latach 1905-1955, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” 1986, t. 49, s. 64; L. Barg, Szpilczyński Stanisław 1910-1981, w: Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku. T. 1, z. 2, Warszawa 1994, s. 103-105.

Jan Hasso Agopsowicz, P1, 1976
Jan Hasso Agopsowicz, P1, 1976