Tadeusz Szpakowski

 

Biogram: ur. 13.01.1885 w Bielinie, pow. nowogródzki, zm. 29.02.1952 w Łodzi, warszawski przedwojenny kolekcjoner ekslibrisów i grafiki, bibliofil, zbieracz książek. Absolwent Politechniki w Pradze. Przed wojną pracował w Warszawie jako urzędnik, po wojnie przeniósł się do Łodzi, gdzie do śmierci pracował w aptece. Był członkiem, a w latach trzydziestych także sekretarzem, Towarzystwa Miłośników Ekslibrisów w Warszawie,

Czas trwania kolekcji: dwudziestolecie międzywojenne

Charakterystyka kolekcji: Tadeusz Szpakowski posiadał największy przedwojenny zbiór ekslibrisów w Polsce, liczący (wg różnych źródeł) od 12.000 do 14.000 eksponatów, w tym 1.500 dawnych. Do swoich zbiorów jeszcze przed wojną zakupił kolekcję ekslibrisów Włodzimierza Egiersdorffa (ok. 900 ekslibrisów), Henryka Broel – Platera, Stefana Rygla, Gustawa Soubise – Bisiera, Przecława Smolika, Zygmunta Wolskiego i Tadeusza Żerańskiego. Specjalnością jego kolekcji był zbiór ekslibrisów współczesnych.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: Jan Wacław Brejter, Stanisław Jakubowski, Adam Półtawski, Edwarda Przeorska, Ludwik Tyrowicz. Stanisław Jakubowski, Stefania Midowicz, Bohdan Nowakowski, Tadeusz Przypkowski, Ludwik Tyrowicz, Kazimierz Wiszniewski,

Lokalizacja kolekcji: Warszawa

Losy kolekcji: Kolekcja uległa całkowitemu zniszczeniu podczas bombardowania Warszawy w 1939 r. Po wojnie Szpakowski nie powrócił do kolekcjonerstwa.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy, grafika, książki

Bibliografia: „Szpargały” 1934, z. 2, s. 34-35; Silva Rerum 1938/1939, z. 7, s. 42 i 148; E. Chwalewik, Wojenne straty polskich zbiorów exlibrisów, Wrocław 1949, s. 4; A. Ryszkiewicz, Polscy zbieracze ekslibrisów, „Spotkania z Zabytkami” 1981, nr 6, s. 66; Słownik pracowników książki polskiej. Suplement, Warszawa – Łódź 1986, s. 52.