Henryk Szeryński

 

Biogram: daty życia nie znane; warszawski przedwojenny kolekcjoner i bibliofil. Przed 1939 r. posiadał znaczną bibliotekę (ponad 4000 tomów) z zakresu bibliografii polskiej, inkunabulistyki oraz historii drukarstwa i bibliotek polskich.

Czas trwania kolekcji: dwudziestolecie międzywojenne

Charakterystyka kolekcji: zbiór ekslibrisów liczył 800 eksponatów polskich z okresu XIX i XX w. Szeryński gromadził ekslibrisy mało znanych twórców polskich, amatorów i początkujących artystów.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego:

Lokalizacja kolekcji: Warszawa

Losy kolekcji: Kolekcja uległa rozgrabieniu w 1939 r., kiedy Szeryński wraz rodziną opuścił Warszawę, pozostawiając w niej cały dobytek.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 2, Warszawa – Kraków 1927, s. 431; Tenże, Wojenne straty polskich zbiorów exlibrisów, Wrocław 1949, s. 11.