Zbigniew Strzałkowski

 

Biogram: ur.12.10.1933 w Drohiczynie, zm. 28.02.2017 w Lublinie, pisarz, plastyk, malarz, poeta, kolekcjoner i twórca ekslibrisów. Twórca około 300 ekslibrisów linorytniczych. Absolwent historii sztuki na KUL w Lublinie. Autor 20 książek poetyckich i prozatorskich. Współzałożyciel lubelskiego Duszpasterstwa Środowisk Twórczych. Członek ZPAP, Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Odznaczony Orderem Białego Kruka ze Słonecznikiem (1995), Orderem Św. Stanisława (2005) i Odznaką Zasłużony Dla Miasta Lublina.

Czas trwania kolekcji: od około pocz. lat 70. do dziś.

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów liczyła około 6.000 ekslibrisów; gromadzona niesystematycznie, zawierała ekslibrisy twórców polskich i zagranicznych, w szczególności motywy chrześcijańskie, maryjne, architektura i kobieta.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: Wojciech Łuczak, Zygmunt Acedański

Lokalizacja kolekcji: Lublin

Losy kolekcji: przechowywana w zbiorach rodzinnych

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: „Ex Libris Polski” 1981, z. 1, s. 8; X Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego Malbork. Katalog, Malbork 1984; Ekslibrisy Zbigniewa Strzałkowskiego z Lublina. Katalog wystawy, Kraków 1996.

Wojciech Łuczak, X2
Wojciech Łuczak, X2