Henryk Stopikowski

 

Biogram: ur. 2.11.1935 w Grudziądzu, zm. 12.III.2021 tamże, mieszkał w Grudziądzu; magister ekonomii, emeryt, popularyzator i kolekcjoner; działacz społeczny, nauczyciel. Absolwent Wydziału Ekonomii Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego (1972). Był wieloletnim instruktorem krajoznawstwa w PTTK i wieloletnim prezesem Oddziału PTTK w Grudziądzu. Członek PTTK od 1975 roku, w latach 1975-1991 aktywnie udzielał się w zarządzie grudziądzkiego Oddziału PTTK, a w latach 1985-1991 pełnił funkcję jego prezesa. Od 1981 roku udzielał się w Komisji Krajoznawczej grudziądzkiego Oddziału PTTK. Był członkiem, a później przewodniczącym Komisji Krajoznawczej Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Toruniu. W latach 1985-1997 był aktywnym członkiem Komisji Krajoznawczej ZG PTTK. Członek Koła Miłośników Książki i Ekslibrisu w Grudziądzu, Koła Miłośników Dziejów Grudziądza, Polskiego Związku Pszczelarskiego, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Twórca Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu w Grudziądzu oraz Grudziądzkiej Galerii Ekslibrisu. W 2006 roku nadany mu został tytuł Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa. Był głównym organizatorem Grudziądzkich oraz Młodzieżowych Sejmików Krajoznawczych a także zlotów kolekcjonerów.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1977) i Złotym Krzyżem Zasługi (2002). Wyróżniony Złotą „Honorową Odznaką PTTK”, Złotą Odznaką „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”, a także Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” i odznaką „Za Zasługi dla Turystyki”.

Czas trwania kolekcji: 1985 – 2021

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów była specjalistyczna, obejmowała przede wszystkim ekslibrisy związane z Grudziądzem i jego mieszkańcami, a także ekslibris sakralny, papieski, turystyczny, architektoniczny. Liczyła około 14.000 eksponatów z całego świata. Kolekcjoner posiadał ponad 100 ekslibrisów własnych.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: Rusłan Agirba, Karoly Andrusko, Ryszard Bandosz, Tadeusz Wacław Budynkiewicz, Roman Czmieruk, Zdzisław Dąbek, Aleksander Denischik, Zbigniew Dolatowski, Borys Drobotiuk, Paweł Drozd, Andreja Eizans, Iwan Fiedorenko, Leszek Frey-Witkowski, Aleksandra Hachuła, Stanislav Hlinovsky, Emanuel Hrapko, Anatolij Hudiakow, Alejandro Luis Iglesias, Alexy Ignatov, Aleksandra Jagodzińska, Wojciech Jakubowski, Józef Józak, Beata Karolczyk, Krzysztof Kmieć, Rudolf Kopyłow, Myloslav Korol, Władysław Kościelniak, Nadieżda Kovalata, Konstantin Kozlowski, Gienadij Kuliszow, Toril Larsen, Wasilij Leonienko, Vadim Lipiecki, Jelena Lipiecka, Ryszadr Łomański, Kazimierz Zbigniew Łoński, Zdzisław Maj, Marina Maksutowa, Otakar Marik, Jindrich Novak, Jurij Novosiełov, Olga Opanaszczuk, Taras Opanaszczuk, Miloslav Padinka, Stanisław Para, Vladimir Pechar, Georgij Pentchev, Weronika Podstawka, Wojtek Polcyn, Arkady Pugaczewskij, Klemens Raczak, Boris Romanow, Bohdan Rutkowiak, Helena Sawicka, Adriano Scarna, Mauricio Schwarzman, Sergiej Semendjajew, Anatolij Siwak, Povilas Slauciunas, Aleksandra Sludskaja, Georgij Sokov, Jakub Stańda, Boris Tkaczenko, Vladimir Vischniak, Czesław Woś i Dmitrij Zinowiew.

Lokalizacja kolekcji: Grudziądz

Losy kolekcji: kolekcja rozproszona przez H. Stopikowskiego przed 2021 rokiem. Część otrzymała Biblioteka w Grudziądzu, część Biblioteka w Toruniu.  

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy, grudziądzana, pocztówki, proporczyki, znaczki rajdowe i przewodniki turystyczne.

Bibliografia: Materiały nadesłane przez kolekcjonera; S. Poręba, H. Stopikowski, Grudziądzanie i ich ekslibrisy, Grudziądz 1992, s. 8; H. Stopikowski, Galeria w Grudziądzu, „Czekając Na Tytuł” 1991, nr 1, s. 12-14; Tenże, Moja kolekcja, „Ex Bibliotheca” 2001, nr 2(6), s. 5-6; Specjalistyczna kolekcja ekslibrisów, „Ex Bibliotheca” 2003, nr 1(9), s. 2-3; J. Saffarini, Szanowny Jubilat, „Ex Bibliotheca” 2006, nr 1(14), s. 1-2, J. T. Czosnyka, Mała Galeria Ekslibrisu w Grudziądzu, „Ekslibris Polski” 1996, nr 1(5), s. 12.

Bohdan Rutkowiak, X3, 1998
Bohdan Rutkowiak, X3, 1998