Kazimierz Walenty Stefański

 

Biogram: ur. 14.02.1870 w Kaliszu, zm. 15.11.1943 w Warszawie, kolekcjoner, numizmatyk i bibliofil. Kustosz Muzeum Narodowego w Warszawie. Przed wojną posiadał bogatą bibliotekę 1000 tomów książek z zakresu historii, literatury i krajoznawstwa, a także ok. 200 druków kaliskich i ok. 200 pamiętników. Uważany jest za historyka Kalisza. Kolekcjonował kalisiana, varsaviana, polskie monety od najdawniejszych do końca XVIII w., medale polskie z XVIII i XIX w. i filigrany.

Czas trwania kolekcji: druga połowa lat 20. XX w. – 1943

Charakterystyka kolekcji: zbiór ekslibrisów obejmował około 1.000 eksponatów z XIX i XX w.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego:

Lokalizacja kolekcji: Kalisz

Losy kolekcji: Kolekcja po 1943 przewieziona do Warszawy, uległa zniszczeniu w 1944 r.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy, monety, książki, medale, filigrany

Bibliografia: E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 1, Warszawa – Kraków 1926, s. 257, t. 2, Warszawa – Kraków 1927, s. 429; E. Chwalewik, Wojenne straty polskich zbiorów exlibrisów, Wrocław 1949, s. 14; PSB, t. 43, Kraków 2004-2005, s. 242-243; Słownik pracowników książki polskiej. Suplement II, Warszawa 2000, s. 152.

Marian Wawrzeniecki, P1, 1901
Marian Wawrzeniecki, P1, 1901