Gustaw Soubise – Bissier

 

Biogram:, ur. w 1849 r. w Warszawie, zm. 9.02.1937 tamże, warszawski antykwariusz, kolekcjoner. Był prezesem Warszawskiego Towarzystwa Numizmatycznego oraz członkiem Towarzystwa Miłośników Ekslibrisu w Warszawie. Utrzymywał ścisłe kontakty z jednym z największych polskich kolekcjonerów na obczyźnie, antykwariuszem ze Sztokholmu, Henrykiem Bukowskim. Od niego to właśnie nabył owianą do dzisiaj tajemnicą największą kolekcję polskiego zastępczego pieniądza papierowego z wieku XIX. Kolekcję tę uzupełnił w latach dwudziestych zakupem niemniej wspaniałego zbioru po Edmundzie Neprosie.

Czas trwania kolekcji: dwudziestolecie międzywojenne

Charakterystyka kolekcji: brak danych o kolekcji ekslibrisów. Wiadomo jedynie, że posiadał „bogaty zbiór ekslibrisów”, zapewne pochodzących z XIX i 1. poł. XX w.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego:

Lokalizacja kolekcji: Warszawa

Losy kolekcji: Jeszcze za życia Soubisie – Bissier sprzedał swoją kolekcję Franciszkowi Zygarłowskiemu i Tadeuszowi Szpakowskiemu.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy, monety, medale, książki. Zgromadził bogaty księgozbiór z zakresu numizmatyki, heraldyki, sztuki i grafiki. Posiadał także znakomitą kolekcję dokumentów i odznak. Masońskich oraz owianą tajemnicą kolekcję polskiego zastępczego pieniądza papierowego z wieku XIX.

Bibliografia: E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 1, Warszawa – Kraków 1926, s. 257, t. 2, Warszawa – Kraków 1927, s. 429; „Kurier Warszawski” 1937, nr 42, s. 10, nr 43, s. 7; „Wiadomości Numizmatyczno – Archeologiczne” 1937, s. 149-150; Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa – Łódź 1972, s. 839-840; E. Chwalewik, Wojenne straty polskich zbiorów exlibrisów, Wrocław 1949, s. 4.