Tadeusz Solski

 

Biogram: ur. 7.03.1884 w Bóbrce, zm. 9.03.1966 we Wrocławiu, mieszkał we Lwowie (do 1945) i we Wrocławiu (1945-1966); kolekcjoner ekslibrisów i pieniędzy papierowych, bibliotekarz, urzędnik, znawca polskiego pieniądza papierowego. Wykształcenie wyższe prawnicze (Uniwersytet we Lwowie), w latach 1910 – 1939 był pracownikiem Banku Krajowego we Lwowie. W czasie II wojny światowej był wolontariuszem w lwowskim Ossolineum zajmując się zbiorami ekslibrisu. Po wojnie, w latach 1946-1949 zamieszkał w Krakowie, gdzie pracował jako urzędnik bankowy. Od 1949 r. mieszkał we Wrocławiu, pracując jako bibliotekarz, a następnie kustosz (od 1956) w Ossolineum (1949 – 1960). Powiększył ossolińskie zbiory ekslibrisu z ok. 3500 w 1950 do ponad 70.000 w 1960 r. W 1948 r. dzięki niemu został zakupiony do zbiorów Ossolineum zbiór ekslibrisów po Zygmuncie Klemensiewiczu. W 1949 r. zorganizował w Ossolineum wystawę pn. „Dzieje polskiego ekslibrisu” prezentującą przegląd ekslibrisu polskiego od czasów najdawniejszych po współczesność. Członek Towarzystwa Miłośników Książki we Lwowie oraz w Krakowie, Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Książki (współzałożyciel) i Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, a także honorowy członek Koła Miłośników Ekslibrisów w Katowicach (1964-1966). Odznaczony Orderem Białego Kruka (1956).

Czas trwania kolekcji: 1917 – 1966

Charakterystyka kolekcji: gromadzenie ekslibrisów rozpoczął Solski w 1917 r., czyli w wieku 33 lat, jeszcze we Lwowie i kontynuował następnie we Wrocławiu. Posiadał największy w Polsce znany wówczas zbiór prywatny, obejmujący około 14.000 ekslibrisów. Kolekcja składała się ze znaków książkowych polskich i z Polską związanych, silesiaców oraz dzieł artystów obcych tworzących dla Polaków. W jego zbiorach znajdowało się około 1.100 ekslibrisów z XVI-XIX w. oraz ponad 260 silesiaców.

Ekslibrisy własne: Posiadał około 150 ekslibrisów wykonanych dla siebie przez polskich i rosyjskich artystów, które wykonali: Zygmunt Acedański, Jan Hasso – Agopsowicz, Andrzej Bruchnalski, Andrzej Buchaniec, Stanisław Dawski, Zbigniew Dolatowski, Stanisław Grabczyk, Wanda Korzeniowska, Jerzy Kram, Rudolf Mękicki, Adam Pohorecki – Czaplic, Adam Tyrowicz, Zygmunt Waśniewski, Kazimierz Wiszniewski, Krystyna Wróblewska, Tadeusz Roman Żurowski,

Lokalizacja kolekcji: Lwów (do 1945), Wrocław (od 1945)

Losy kolekcji: Kolekcję swoją Solski w całości przekazał testamentalnie bibliotece Ossolineum we Wrocławiu.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy, pieniądz papierowy

Bibliografia: „Roczniki Biblioteczne” 1966, s. 267-271; J. Mękicka, Exlibris śląski w milenijnym roku 1966, Katowice 1966, s. 26; 20 ex librisów Tadeusza Solskiego. Teka, Wrocław 1968; Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław 1971, szp. 2188;Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa – Łódź 1972, s. 839.

Jan Hasso Agopsowicz, P1, 1962
Jan Hasso Agopsowicz, P1, 1962