Justyn Sokulski

 

Biogram: ur. 29.08.1872 w Umaniu, zm. 2.04.1949 w Krakowie, historyk, bibliotekarz, kolekcjoner ekslibrisów i bibliofil. Student prawa i historii Uniwersytetu Lwowskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studiów jednak nie ukończył. W latach 1905-1911 pracował w bibliotece w Stanisławowie, od 1912 mieszkał w Krakowie; w latach 1914-1922 służył w wojsku austriackim i polskim. Pracował w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych w Krakowie (1922-1929). Członek Kapituły Orderu Białego Kruka (1930-1939). Przed 1939 r. posiadał znaczną bibliotekę historyczną dotyczącą dziejów porozbiorowych i postania styczniowego, a także monografie miast polskich. Kolekcjonował ekslibrisy polskie z okresu XIX i XX w. Był członkiem Towarzystwa Miłośników Książki w Krakowie i redaktorem „Silva Rerum”.

Czas trwania kolekcji: kolekcja gromadzona w latach 20. i 30. XX w.

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów Zawierała ekslibrisy od XVII do XX w.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: autor nieznany

Lokalizacja kolekcji: Kraków

Losy kolekcji: kolekcja częściowo zachowała się w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: „Exlibris” 1924, z. 5, s. 100-101; „Silva Rerum” 1927, z. 10, s. 16, 77-80; E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 1, Warszawa – Kraków 1926, s. 257, t. 2, Warszawa – Kraków 1927, s. 206-207; Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa – Łódź 1972, s. 838.

Jerzy Zygmunt Piwko, C2, 1927
Jerzy Zygmunt Piwko, C2, 1927