Stanisław Sokół

 

Biogram: ur. 1911, zm. 9.05.1968 w Zakopanem na zawał serca, twórca kardiochirurgii dziecięcej w Gdańsku, lekarz medycyny, profesor Akademii Medycznej w Gdańsku, bibliofil, kolekcjoner ekslibrisów. Ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego (1935). Pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim (1935-1948), Uniwersytecie Warszawskim (1948) i Akademii Medycznej w Gdańsku (1948-1968). W latach 1962-1964 prodziekan Wydziału Lekarskiego AM w Gdańsku. Autor kilku artykułów z zakresu ekslibrisoznawstwa, historii medycyny oraz licznej literatury medycznej z zakresu wykonywanego zawodu.

Czas trwania kolekcji: lata 50. i 60. XX w.

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów zawierała ekslibrisy medyczne i polskie powojenne.

Ekslibrisy własne: Księgozbiór Sokół oznaczał trzema ekslibrisami własnymi wykonanymi przez polskich i radzieckich twórców. Inne ekslibrisy wykonali dla niego: Czesław Borowczyk, Stefan Mrożewski, Edward Grabowski, Anatolij Kałasznikow.

Lokalizacja kolekcji: Zakopane

Losy kolekcji: nie ustalone

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: E. Sieńkowski, Ekslibris lekarski prof. dra med. Stanisława Sokoła, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” 1978, t. 4, s. 473-478; K. Sokołowska – Grzeszczyk, Lekarze polscy – twórcy i kolekcjonerzy ekslibrisów w latach 1905-1955, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” 1986, t. 49, s. 63; „Gazeta Akademii Medycznej w Gdańsku” 2008, nr 11, s. 13.