Wojciech Smółkowski

 

Biogram: ur. 9.07.1963 r., zamieszkały w Wyszkowie; magister inżynier; kolekcjoner ekslibrisów i starych aparatów fotograficznych; fotograf specjalizujący się w fotografii przyrodniczej; absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Po uzyskaniu uprawnień architekta prowadzi własną Architektoniczną Pracownię Projektową w Wyszkowie. Członek Związku Polskich Fotografów Przyrody.

Czas trwania kolekcji: od 2005 r. – nadal

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów różnorodna, nie sprecyzowana, skatalogowana; ekslibrisy przechowywane są w albumach fotograficznych.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego:

Lokalizacja kolekcji: Wyszków

Losy kolekcji: przechowywana w zbiorach kolekcjonera

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy, stare aparaty fotograficzne

 Bibliografia: Materiały udostępnione przez kolekcjonera;

http://przyroda.polska.pl/foto_festiwal/konkurs/galerie.htm [dostęp: 20.11.2010].