Przecław Smolik

 

Biogram: ur. 22.05.1877 w Bochni, zm. 15.02.1947 w Łodzi, lekarz, etnograf, literat, bibliofil, kolekcjoner sztuki azjatyckiej i ekslibrisów, wybitny bibliofil i znawca sztuki książki. Absolwent medycyny (psychiatria) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1901). Mieszkał w Krakowie (1895-1926), Łodzi (1926-1935 i 1945-1947) i Warszawie (1935-1945). W zawodzie pracował do 1920 r. Był redaktorem „Poradnika Graficznego”, jednym z założycieli Towarzystwa Miłośników Książki w Krakowie. W 1926 r. przeniósł się do Łodzi, gdzie pracował jako nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum Męskim. Od 1928 r. działał w Radzie Miasta Łodzi jako ławnik, a następnie przewodniczący Wydziału Oświaty i Kultury (do emerytury w 1933 r.). Współzałożył Towarzystwo Bibliofilów w Łodzi (1927), w latach 1927-1935 jego prezes.

Czas trwania kolekcji: dwudziestolecie międzywojenne – do między 1935 a 1939 r.

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów obejmowała znaki książkowe współczesne Smolikowi.

Ekslibrisy własne: Smolik posiadał kilka ekslibrisów własnych wykonanych przez: Karol Hiller, Stanisław Jakubowski, Leon Chwistek, Józef Hollak,

Lokalizacja kolekcji: Łódź

Losy kolekcji: kolekcję Smolika zakupił między 1935 a 1939 rokiem Tadeusz Szpakowski z Warszawy.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy, sztuka azjatycka, książki

Bibliografia: „Exlibris” 1924, z. 5, s. 100-101; E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 1, Warszawa – Kraków 1926, s. 257; Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa – Łódź 1972, s. 834; K. Sokołowska – Grzeszczyk, Lekarze polscy – twórcy i kolekcjonerzy ekslibrisów w latach 1905-1955, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” 1986, t. 49, s. 62.

Artysta anonimowy (monogram RBŁ), P1, lata 20. XX w.
Artysta anonimowy (monogram RBŁ), P1, lata 20. XX w.