Stefan Skrzypek

 

Biogram: ur. 11 sierpnia 1940 r., zamieszkały w Rawiczu, współczesny kolekcjoner ekslibrisów, filatelista. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych, Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Podyplomowego Studium Filmu i Fotografii w Poznaniu. Członek Rawickiego Towarzystwa Kulturalnego i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Pamięć Jana Pawła II”. Od 1.10.1954 roku jest członkiem Polskiego Związku Filatelistycznego. Od 1971 r. prezes Koła PZF w Rawiczu. Był organizatorem w Rawiczu wystaw filatelistycznych w 1960, 1965, 1975, 1985 i 1995 r. oraz Krajowych Wystaw Filatelistycznych w 1988 i 2005 r. Autor i projektant licznych kart pocztowych i okolicznościowych datowników oraz specjalistycznych publikacji, m.in. wydanej w 2006 r. książki „Karty pocztowe Rawicz od 1955 roku”.

Czas trwania kolekcji: 1945 – nadal

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów zawiera kilkaset ekslibrisów polskich i zagranicznych różnotematycznych ze szczególnym uwzględnieniem motywu wielkopolskiego, sakralnego i patriotycznego.

Ekslibrisy własne: Skrzypek posiada kilkadziesiąt ekslibrisów własnych wykonanych przez Ryszarda Balonia, Klemensa Raczaka, Rajmunda Lewandowskiego, Czesława Kelmę, Jerzego Waygarta, Czesława Przygodzkiego, Tadeusza Szumarskiego, Jana Stańdę, Pawła Szydło, Andrzeja Cedzyńskiego, Ryszarda Bandosza, Tadeusza Budynkiewicza, Alfreda Gaudę, Zbigniewa Jóźwika, Andrzeja Kota, Zbigniewa Ogielskiego oraz Zbigniewa Kubeczkę, Dawida Bekkera, Pavla Hlavatego, Vaclava Doleżela, Christiano Benelotto, Aksisa Koutny i in.

Lokalizacja kolekcji: Rawicz

Losy kolekcji: przechowywana w zbiorach kolekcjonera

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: Materiały udostępnione przez kolekcjonera; „Gazeta Rawicka” 2009, nr 11, s. 20.

 

Rajmund Lewandowski, X3, 1981
Rajmund Lewandowski, X3, 1981

Źródła:

http://www.zgpzf.pl/biography.php?id=462

 

Stefan Skrzypek ur.11.08.1940, Rawicz. Magister pedagogiki kulturalno-oświatowej, długoletni dyrektor Domu Kultury w Rawiczu. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1954 w Poznaniu. Od 1957 członek Kola PZF w Rawiczu. Członek (1959-1963), sekretarz (1963-1966), wiceprezes (1966-1971) i prezes Zarządu Koła (od 1971). Organizator i przewodniczący Koła Filumenistów (1961-1975) Inicjator i organizator wielu wystaw i pokazów, m.in. KWF „70 rocznica odzyskania niepodległości” (1988) i KWF „Pamięci Papieża Jana Pawła II” (2006), wystawy „Papież Jan Paweł II na znaczkach pocztowych” w Zakładzie Karnym w Rawiczu (2004). Opracował eksponat „Adam Mickiewicz” (1963), który ofiarował na stałą ekspozycję do Izby Pamięci Adama Mickiewicza w Konarzewie, gdzie poeta przebywał (1831). Pomysłodawca i autor wielu datowników okolicznościowych, kartek beznominałowych, kopert i karnetów pamiątkowych. Inicjator i współorganizator poczt lotniowych (1999). Jako wystawca uzyskał liczne wyróżnienia za eksponat 100-lecie pierwszego polskiego znaczka pocztowego i eksponaty poświęcone papieżowi Janowi Pawłowi II. Liczne sukcesy medalowe odnosili również na wystawach jego wychowankowie, uczestnicy kół młodzieżowych. Bibliofil i miłośnik ekslibrisów. Autor publikacji Szkic do monografii Koła z okazji 10-lecia Koła PZF w Rawiczu (1965) i Znaki pocztowe Rawicza od 1955 (2006). Współpracował z E. Karzełkiem, O. Matyjewiczem-Maciejewiczem i P. Niewczasem przy opracowywaniu publikacji związanych z Janem Pawłem II. Za działalność filatelistyczną wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZF, złotą odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” (2006), medalami 30- i 35-lecia PZF, odznakami „100 lat filatelistyki polskiej” i 50-lecia PZF, tytułem „Zasłużony dla Okręgu Wielkopolskiego PZF”. Forum rawickich filatelistów nadało mu nieformalny tytuł „Honorowy Prezes Rawickich Filatelistów” (2000). Za działalność zawodową i społeczną odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, odznakami „Zasłużony Działacz Kultury”, „Za Zasługi dla Województwa Leszczyńskiego” i „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” oraz wieloma innymi odznakami, medalami i nagrodami regionalnymi.