Stanisław Józef Siennicki

 

Biogram: ur. ok. 1834, zm. 27.01.1897 w Warszawie; kolekcjoner, bibliofil i bibliograf; przez długi czas pracował w Cesarskiej Bibliotece Publicznej w Petersburgu. Po 1877 r. przybył do Warszawy, gdzie z kolei pracował jako bibliotekarz w Bibliotece Uniwersyteckiej. Opublikował liczne dzieła z zakresu drukarstwa i drukarzy. Swoje zbiory książek, nut i litografii przekazał bibliotece petersburskiej w latach 1862-1877. Członek Towarzystwa Bibliofilów Hiszpańskich w Madrycie, honorowy korespondent Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Petersburgu.

Czas trwania kolekcji: po 1877 – 1897

Charakterystyka kolekcji: bardzo cenna i rzadka kolekcja składała się z 300 dawnych ekslibrisów polskich.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego:

Lokalizacja kolekcji: Warszawa

Losy kolekcji: W 1890 r. została kupiona w całości przez warszawskiego antykwariusza Jakuba Kazimierza Gieysztora, który następnie sprzedał kolekcję Brytyjczykowi, Augustynowi Wollastonowi Franksowi (1826-1897), kuratorowi zbiorów graficznych British Museum. Franks umieścił zbiór ekslibrisów w British Museum, gdzie pozostaje do dziś. Część kolekcji Siennickiego (107 sztuk) w Muzeum skatalogował Kazimierz Reychman i ogłosił drukiem w polskim czasopiśmie „Silva Rerum”.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: kolekcja ekslibrisów, medali, rękopisów, nut i litografii.

Bibliografia: „Kraj” 1897, nr 5, s. 51; „Kurier Warszawski” 1897, nr 29, s. 1 i 5; „Szpargały” 1934, z.1, s. 13; „Wiadomości numizmatyczno – archeologiczne” 1897, nr 1-2, s. 263; E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 1, Warszawa – Kraków 1926, s. 312, 346; Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa – Łódź 1972, s. 816; K. Reychman, Dział polski w zbiorze exlibrisów British Museum, „Silva Rerum” 1928, nr 10-12, s. 189-191.