Jan Seroka

 

Biogram: data urodzenia nie ustalona, zm. 2009, magister, podpułkownik Wojska Polskiego w stanie spoczynku, zasłużony działacz kultury, kolekcjoner ekslibrisów i książek. Służył w Wojskach Obrony Powietrznej Kraju (OPK). W 1973 r. zainicjował nadawanie eslibrisów bibliotekom i placówkom kulturalnym Wojsk Obrony Powietrznej Kraju.

Czas trwania kolekcji: 1970 – ok. lat 90. XX w.

Charakterystyka kolekcji: Pod koniec lat 70. XX w. kolekcja liczyła 5.000 ekslibrisów oryginalnych i 4.000 reprodukcji. Kolekcja obejmowała głównie ekslibrisy wojskowe i ekslibrisy wykonane dla wojsk Obrony Powietrznej Kraju (OPK), a także polskie od XIX do XX w.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: Andrzej Kamiński, Ireneusz Chmurzyński, Józef Tarłowski, Ryszard Bandosz, Rajmund Lewandowski, Wojciech Cieślak, Władysław Kościelniak, Leszek Frey – Witkowski, Juliusz Szczęsny Batura, Jan Tadeusz Czech, Jewgienij Kuzniecow.

Lokalizacja kolekcji: Warszawa

Losy kolekcji: nie znane

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: W. Pawlak, Ex librisy bibliotek wojsk OPK, „Kultura i Oświata w Wojsku Polskim” 1975, nr 1, s. 100-101; Motywy wojskowe w exlibrisie polskim ze zbiorów Włodzimierza Pawlaka i Jana Seroki, Radom 1977.