Franciszek Sedlaczek

 

Biogram: ur. 26.05.1894 w Kijowie, zm. 25.02.1978 w Warszawie; bibliofil, bibliotekarz, działacz oświatowy, kolekcjoner ekslibrisów.

W 1931 ukończył Wolną Wszechnicę Polską w Warszawie i został skierowany jako nauczyciel do uczenia w szkole powszechnej. W latach 1920-1933 pracował we Lwowie w szkolnictwie dla dorosłych, a od 1933 był instruktorem w Kuratorium Okręgu Szkolnego we Lwowie. W czasie wojny pracował w działach katalogowania lwowskiej Biblioteki Uniwersyteckiej i Instytutu Politechnicznego. Od 1945 roku w Warszawie, pracuje w Ministerstwie Oświaty, a następnie Ministerstwie Kultury i Sztuki. Był inicjatorem, twórcą i pierwszym dyrektorem Państwowego Ośrodka Kształcenia Bibliotekarzy w Jarocinie (VI 1949-V 1951).

Czas trwania kolekcji: po 1945 – 1976

Charakterystyka kolekcji: brak danych o początkach i zawartości kolekcji. W 1976 roku Sedlaczek przekazał w darze Bibliotece Narodowej w Warszawie ponad 350 ekslibrisów. Nie wiadomo, jaki procent całej kolekcji stanowił ten dar.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: brak danych

Lokalizacja kolekcji: Warszawa

Losy kolekcji: brak danych

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: Informacje otrzymane z Biblioteki Narodowej w Warszawie (03.2013); Słownik pracowników książki polskiej. Suplement, Warszawa – Łódź 1986, s. 194-195;

http://www.bwpa.amu.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=109:sedlaczek&catid=36:archiwum-wydarze&Itemid=66 [dostęp: 04.03.2013].