Gustaw Schmager

 

Biogram: ur. 24.11.1904 w Kolozsvar na Węgrzech (obecnie Rumunia), zm. 20.11.1983 w Krakowie, bibliotekarz, twórca i kolekcjoner ekslibrisów. W latach 1923-1925 studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, jednak studiów nie ukończył. Od 1926 r. pracował w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie jako służba bibliotekarska. Od 1954, po zdaniu egzaminów, został przyjęty na stanowisko bibliotekarza.

Czas trwania kolekcji: 1942 – 1983

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów nakierowana na ekslibris głównie drzeworytniczy.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego:

Lokalizacja kolekcji: Kraków

Losy kolekcji: W 1985 r. kolekcja została sprzedana na aukcji bibliofilskiej.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement II, Warszawa 2000, s. 139-140; Aukcja bibliofilska ze zbioru Gustawa Schmagera. Katalog, oprac. K. Świerzowski, Bochnia 1985.