Sakwerda Jan

 

Biogram: ur.. 1942, zm. 24.10.2009 r. we Wrocławiu; mieszkał we Wrocławiu; historyk, kolekcjoner, wrocławski muzealnik, wybitny znawca i miłośnik śląskiej sztuki medalierskiej, autor wielu publikacji, między innymi czterotomowego katalogu zbiorów medali śląskich z kolekcji Muzeum Sztuki Medalierskiej i wystaw poświęconych tematyce Śląska, w latach 1999 – 2000 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu do spraw merytorycznych. W latach 2007-2009 na emeryturze. Z jego zbiorów (uzupełnionych o eksponaty Ossolineum i Biblioteki Uniwersyteckiej) Muzeum Miejskie Wrocławia zorganizowało trzy wystawy ekslibrisu śląskiego (2002, 2005, 2008) pod wspólnym tytułem „Signum libri decorum”.

Czas trwania kolekcji: pocz. lat 80. XX w. – 2006

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów zawierała ekslibrisy śląskie oraz niemieckie, czeskie, austriackie i polskie ze wszystkich epok, ze szczególnym naciskiem na okres XVIII-XX w.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego:

Lokalizacja kolekcji: Wrocław

Losy kolekcji: W lipcu 2006 r. przekazał część swojej kolekcji (170 ekslibrisów austriackich i niemieckich) w darze Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Pozostała część kolekcji uległa rozproszeniu po 2009 r.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: J. Sakwerda, 100 ekslibrisów. Silesiaca i nie tylko…, Wrocław 1999. Signum libri decorum. Kolekcja ekslibrisów Jana Sakwerdy w zbiorach Biblioteki Śląskiej w Katowicach, oprac. L. Jabłko i E. Tyrna – Danielczyk, Katowice 2008.

Jerzy Różański, X3, 2008
Jerzy Różański, X3, 2008