Andrzej Ryszkiewicz

 

Biogram: Ryszkiewicz Andrzej Henryk, ur. 5.05.1922 w Warszawie, zm. 13.09.2005 tamże; historyk sztuki, znawca sztuki polskiej i francuskiej XVII-XX w., kolekcjoner. W latach 1945-1951 prowadził biblioteki Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Państwowego Instytutu Sztuki w Warszawie. Od 1974 profesor Instytutu Sztuki PAN, w latach 1974-1978 jego dyrektor. Od 1980 pracował na KUL w Lublinie. Był wybitnym badaczem sztuki polskiej i francuskiej i ich wzajemnych powiązań. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (1951, historia sztuki), w 1960 obronił doktorat, w 1966 habilitację tamże. Autor ponad 700 publikacji. Członek PAN, Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Warszawskiego Towarzystwa Naukowego, od 1988 PEN Clubu. Odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Czas trwania kolekcji: 1938/1939 – lata 70. XX w.

Charakterystyka kolekcji: Ryszkiewicz kolekcjonować rozpoczął na przełomie 1938 i1939 roku. Pierwsza, niewielka kolekcja spłonęła w 1944 roku w Warszawie; po wojnie rozpoczął zbieractwo po raz drugi i ta kolekcja liczyła około 30.000 eksponatów polskich lub z Polską związanych, od XVI do XX w. Kolekcjonowanie ekslibrisów zaprzestał w latach 70. XX w. W skład jego zbioru weszły m.in. zbiory Kazimierza Reychmana.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: Janusz Benedyktowicz, Wojciech Jakubowski, Stanisław Dawski, Zbigniew Dolatowski, Maria Hiszpańska – Neumann, Andrzej Jakimowicz, Ryszard Stryjec, Jerzy Jarnuszkiewicz, Zygmunt Kamiński, Ryszard Krzywka, K.W. Hendrik, German Ratner

Lokalizacja kolekcji: Warszawa

Losy kolekcji: pierwsza kolekcja spłonęła w 1944 roku. Drugą, powojenną kolekcję Ryszkiewicz w całości przekazał Zbigniewowi Zarywskiemu.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy, grafika, secesyjne rzemiosło i porcelana.

Bibliografia: A. Ryszkiewicz, Kolekcjonerzy i miłośnicy, Warszawa 1981, s. 252-258; J. Miliszkiewicz, Koniec wieku, koniec ekslibrisu. Prof. dr Andrzej Ryszkiewicz o kolekcjonerstwie, „Kolekcjoner Polski” 1982, nr 2(109), s. 9 i 16; M. Ryszkiewicz, Andrzej Ryszkiewicz (1922-2005) i ekslibrisy, „Ex Bibliotheca” 2007, nr 1(16), s. 8-9; M. Ryszkiewicz, Andrzej Ryszkiewicz (1922-2005) i ekslibrisy, „Twórczość” 2007, nr 2, s. 154-156; Wielka Encyklopedia PWN, t. 24, Warszawa 2004, s. 142.