Rygiel Stefan

 

Biogram: Rygiel Stefan Henryk, ur. 1.04.1887 w Warszawie, zm. w lutym 1945 w obozie koncentracyjnym Bergen Belsen, mieszkał w Warszawie i Wilnie; kolekcjoner ekslibrisów, bibliotekarz i bibliofil, doktor filozofii (stopień uzyskany w Berlinie w 1913 r.), historyk literatury. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Uniwersytetu w Berlinie. W latach 1915-1921 pracował jako bibliotekarz w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, w 1924 r. objął stanowisko dyrektora biblioteki uniwersyteckiej w Wilnie, a od 1929 równocześnie i w Warszawie. Od 1926 r. był równocześnie kierownikiem Biblioteki Państwowej im. Wróblewskich w Wilnie (do 1932). W 1921 r. wchodził w skład ekspertów Polskiej Komisji Rewindykacyjnej w Moskwie. S. Rygiel opublikował w latach 1924-1928 znaczną liczbę artykułów i prac dotyczących bibliotekarstwa. Był członkiem Rady Związku Bibliotekarzy Polskich, Rady Bibliofilów, Związku Bibliotekarzy Polskich w Wilnie oraz prezesem Koła Bibliotekarzy Warszawskich. Zginął w obozie koncentracyjnym Bergen – Belsen.

Czas trwania kolekcji: dwudziestolecie międzywojenne

Charakterystyka kolekcji: posiadał znaczną kolekcję ekslibrisów polskich, szczególnie wileńskich.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: Gracjan Achrem – Achremowicz, Gerard Ciołek, Stanisław Dąbrowski, Wacław Husarski,

Lokalizacja kolekcji: Warszawa, Wilno

Losy kolekcji: jeszcze przed wojną Rygiel sprzedał swoją kolekcję Tadeuszowi Szpakowskiemu.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 2, Warszawa – Kraków 1927, s. 502; Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław 1971, szp. 2117; Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa – Łódź 1972, s. 777.

Gracjan Achrem-Achremowicz, P1, przed 1939
Gracjan Achrem-Achremowicz, P1, przed 1939