Mieczysław Rulikowski

 

Biogram: Rulikowski Mieczysław Jakub Ludwik, ur. 26.07.1881 W Warszawie, zm. 14.01.1951 w Grodzisku Mazowieckim, bibliofil, bibliograf, teatrolog, kolekcjoner ekslibrisów. Absolwent filologii i historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (1903-1907) oraz bibliologii na Sorbonie (1907-1909). Praktykował w Bibliotece Ordynacji Krasińskich w Warszawie, następnie pracował jako kierownik literacki w warszawskich firmach wydawniczych. Redagował w tym czasie wiele czasopism bibliologicznych, księgarskich i bibliograficznych. W latach 1922-1932 kierował działem wydawniczym u Gebethnera i Wolfa. Kierował też zespołem porządkującym Bibliotekę Teatrów Miejskich w Warszawie (1916-1917). Od 1933 mieszkał w Grodzisku Mazowieckim. Po II wojnie światowej pracował wyłącznie na rzecz teatrów. Członek Polskiej Akademii Umiejętności, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Związku Bibliotekarzy Polskich, prezes Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie (od 1921).

Czas trwania kolekcji: dwudziestolecie międzywojenne (przed 1933)

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów gromadzona w Warszawie, nieliczna, ok. 600 eksponatów.

Ekslibrisy własne: Posiadał dwa własne ekslibrisy wykonane przez Adama Półtawskiego (1911) oraz Stanisława Dąbrowskiego (1940).

Lokalizacja kolekcji: Warszawa

Losy kolekcji: Zdeponowana wraz z księgozbiorem w Bibliotece Narodowej w Warszawie, zaginęła w czasie wojny.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: „Bibliofil Polski” 1933, s. 12, „Exlibris” 1920, z. 3, s. 91; E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 2, Warszawa – Kraków 1927, s. 424; Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa – Łódź 1972, s. 772.

Adam Półtawski, X2, 1915
Adam Półtawski, X2, 1915