Lucjan Rydel

 

Biogram: daty życia nie znane; krakowski przedwojenny kolekcjoner i bibliofil. Przed 1939 r. posiadał bogatą bibliotekę historyczno – pedagogiczną oraz kolekcjonował ekslibrisy polskie z okresu XIX i XX w.

Czas trwania kolekcji: dwudziestolecie międzywojenne

Charakterystyka kolekcji: kolekcjonował ekslibrisy polskie z okresu XIX i XX w.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: Jan Bukowski

Lokalizacja kolekcji: Kraków

Losy kolekcji: nie znane

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 1, Warszawa – Kraków 1926, s. 256.

BUKOWSKI Jan, P1 trójbarwna 9,7x5,7 cm
Jan Bukowski, P1/3, przed 1918