Henryk Rosiński

 

Biogram: ur. 4.01.1883 w Kijowie, zm. w 03.1941 w obozie koncentracyjnym; mieszkał w Zamościu; bibliofil, adwokat, notariusz, kolekcjoner grafiki, zamościanów i ekslibrisów. Absolwent prawa na Uniwersytecie w Odessie. W latach 1934-1936 był notariuszem w Zamościu i Hrubieszowie. Współzałożyciel Koła Miłośników Książki w Zamościu (1923), w 1936 jego prezes.

Czas trwania kolekcji: dwudziestolecie międzywojenne

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów liczyła około 1000 ekslibrisów polskich współczesnych.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego:

Lokalizacja kolekcji: Zamość

Losy kolekcji: Jeszcze w czasie II wojny światowej całą kolekcję rodzina zdeponowała w Muzeum Zamojskim.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy, zamościana

Bibliografia: „Silva Rerum” 1938/1939, z. 7, s. 139-140; „Roczniki Biblioteki Narodowej” 1966, s. 397-432; „Ekslibris Polski” 1990, nr 1-2, s. 7; Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa – Łódź 1972, s. 765; E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 2, Warszawa – Kraków 1927, s. 536; Z. Klukowski, Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny (1939-1944), Lublin 1959, s. 333.