Czesław Rodziewicz

 

Biogram: ur. 6.06.1922 w Wilnie, zm. 11.01.2013 we Wrocławiu; od 1947 r. zamieszkały we Wrocławiu; artysta plastyk, poeta, harcerz, hafciarz, grafik, autor i kolekcjoner ekslibrisów. Twórca „liściaków” – artystycznych kompozycji z liści, harcerz, animator życia kulturalnego we Wrocławiu, w latach 80. XX w. założył i przez wiele lat prowadził Towarzystwo Haftu Wrocławskiego. Twórca około 1000 ekslibrisów wykonywanych w latach 1949-2008. Członek Grupy Grafików „RYS”, Towarzystwa Miłośników Wrocławia i Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W 1980 r. wraz z Romualdem M. Łuczyńskim i Mieczysławem Mazurkiewiczem powołał do życia Koło Miłośników Ekslibrisu we Wrocławiu. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1985), Złotą Odznaką „Zasłużony Dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia” i Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”.

Czas trwania kolekcji: lata 70. – 90. XX w.

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów składała się z ekslibrisów współczesnych; specjalistyczna, obejmowała twórców polskich i zagranicznych, motyw patriotyczny, orła, harcerski, dziecięcy i Marii Konopnickiej. Kolekcja tworzona w latach 70., 80. i 90. XX w. liczyła kilkaset ekslibrisów.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: Czesław Rodziewicz, Janusz Halicki, Jadwiga Krawczyk Halicka, Tadeusz Roman Żurowski,

Lokalizacja kolekcji: Wrocław

Losy kolekcji: kolekcja uległa rozproszeniu, przekazana przez Rodziewicza do instytucji i osobom prywatnym w pierwszym dziesięcioleciu XXI w. Resztki kolekcji otrzymał w darze Tomasz Suma, kolekcjoner wrocławski, na początku 2009 r.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: Materiały otrzymane od kolekcjonera; „Ex Libris Polski” 1981, z. 1, s. 8; „W Kręgu Ekslibrisu” 2000, nr 9, s. 1-2; T. Suma, RYS. Z dziejów ekslibrisu wrocławskiego, Warszawa 2010, s. 31-34; W. Rodziewicz, Kronika imion Rodziewiczów, Warszawa 2007, s. 47; Katalog ekslibrisów ze zbiorów Czesława Rodziewicza, Wrocław 1980.

228-1990
Jerzy Waygart, C3, 1998